Rybičky

Školní rok 2020/2021

Učitelky:                              Bc. Gabriela Vospělová, Mgr. Vladimíra Suchá

Školnice:                             Eva Procházková

 

Od září 2019 dáváme pravidelně každý týden fotografie z jednotlivých tříd a činností k jednotlivým tématům na uzavřenou facebookovou skupinu pro rodiče MŠ Potůček Říčany kam se můžete přihlásit.

 

Školní rok 2016/2017

Září 2016

Záměr: adaptace na pobyt v mateřské škole

Během měsíce září jsme se snažili co nejvíce pomoci dětem v adaptaci na prostředí mateřské školy. Děti se seznámily s novými kamarády, se všemi zaměstnanci mateřské školy a postupně jsme si vyvodili pravidla společného soužití ve třídě, která nám všem pomáhají vzájemně respektovat potřeby druhého (nožičkové pravidlo - ve třídě chodíme pomalu, běhat můžeme venku; pusinkové - mluvíme spolu pěkně a slušně; ouškové - když jeden mluví, ostatní naslouchají; srdíčkové - máme se vzájmně rádi; rybičkové - rybičky jsou ve vodě tiše a také my se snažíme mluvit přiměřeně nahlas)

Podzim kráčí zelení, všechno kolem promění 3.10. - 7. 10. 2016

Záměr: rozvoj poznatků o proměnách přírody na podzim, vést děti k zodpovědnosti za planetu Zemi

Společně jsme si s dětmi při procházkách ukazovali změny v přírodě charakteristické pro podzimní období a upevňovali si získané poznatky při činnostech ve třídě.

Vyletěl si pyšný drak 10. 10. - 14. 10. 2016

Záměr: rozvoj poznatků o proměnách přírody na podzim, vést děti k zodpovědnosti za planetu Zemi

Děti se připravovaly na blížící se drakiádu výrobou dráčků a vycházkou na kopec k reklamnímu bilbordu. Děti se naučilybásničky o dracích.

 

Padá listí zlaté, rudé 17. 10. - 21. 10. 2016

(Den stromů 20. 10.)

Záměr: rozvoj poznatků o proměnách přírody na podzim, vést děti k zodpovědnosti za planetu Zemi

S dětmi jsme si vysvětlili význam stromů pro přírodu a život na Zemi. Popsali jsme si stavbu stromu a pojmenovali jednotlivé druhy jehličnatých a listnatých stromů. V pátek, kdy se umoudřilo počasí, jsme se vydali na procházku do lesa za říčanský rybník, kde si děti plnily postupně zadané úkoly.

 

 

 

 

 

 

 

 


Školní rok 2015/2016

Už je tu zas adventní čas 7. 12. - 11. 12. 2015

Záměr: otevřít dětem svět kultuního dědictví a tradic národa

Děti se v úterý setkaly se sv. Mikulášem, přednesly mu básničky a zazpívaly písničky a on jim dal za odměnu něco dobrého. Společně jsme si povídali o období adventu, které nám symbolizuje adventní věnec. Ten jsme si s dětmi vyrobili a každý den ho rozsvěcujeme. Připravujeme se nácvikem besídky na Vánoční setkání s rodiči a také jsme si k této příležitosti napekli s dětmi perníčky. Děti namalovaly dopis pro Ježíška a ten může být i inspirací pro vánoční nadílku.

Mik, Miku, Mikuláš 30. 11. - 4. 12. 2015

Záměr: otevřít dětem svět kultuního dědictví a tradic národa

V tomto týdnu nás provázela postava sv. Mikuláše. Děti se seznámily s legendou o tomto světci, povídali jsme si v čem byl velmi dobrým člověkem. Děti přemýšlely, jak by mohly napodobit Mikulášovu dobrotu. Připomenuli jsme si lidový zvyk trhání větviček barborek, které jsme si také opatřili a čekáme na jejich květy.

Pan Achich a pan Ejchuchu 23. 11. - 27. 11. 2015

Záměr: dovést dítě k výchově ke zdravému životnímu stylu

Loutky pana Ejchuchu a pana Achich ztvárňující dobrou a špatnou náladu, dětem vyprávěly, proč se cítí dobře nebo špatně. Děti pak vyhodnocovaly svou náladu a přemýšlely, proč se cítí dobře nebo špatně, co přispívá k jejich dobré nebo špatné náladě. V centrech aktivit pak v různých obměnách vytvářely obličeje vyjadřující nejčastěji dobrou náladu. Na dotaz, zda chtějí kamarádit raději s panem Achich nebo panem Ejchuchu, děti odpověděly ve většině případů, že s panem Ejchuchu, ale některé i s panem Achich, aby mu už nebylo smutno. :-)

 

Svatý Martin 9. 11. - 13. 11. 2015

Záměr: otevřít dětem svět kultuního dědictví a tradic národa

Děti se během tohoto týdne seznámily s postavou svatého Martina, s lidovými zvyky a pranostikami vztahujícími se k jeho svátku. V centrech aktivit děti stavěly koně, tvořily postavu svatého Martina na koni, vyplňovaly  tematicky zaměřené pracovní listy, přiklepávaly podkovy svatomartinského koně a tvořily martinské rohlíčky, které jim pak velmi chutnaly.

Padá listí zlaté, rudé 12. 10. - 16. 10. 2015

Záměr: rozvoj poznatků o proměnách přírody, vést děti k zodpovědnosti za planetu Zemi

Obsah: děti společně přemýšlely o znacích podzimu, naučily se básničky a písničky související s tímto barevným ročním obdobím. V centrech aktivit děti pracovaly  s přírodninami - lepily paletu podzimu,lepily  listí unášené větrem, určovaly množství - více, méně, třídily přírodniny dle druhů; vyplňovaly předkreslené listy PET víčky, pomocí korálků barvily papír, kterému daly tvar listů, pomocí korkových zátek tvořily podzimně zbarvenou korunu stromu, z kostek stavěly listy a stromy.

Koulelo se koulelo... 29. 9. - 2. 10. 2015

Záměr: rozvoj poznatků o proměnách přírody, vést děti k zodpovědnosti za planetu Zemi

Obsah: společeně jsme si s dětmi povídali o rozmanitých podzimních plodech - jablka, hrušky, švestky, vinná réva, ořechy, o vývoji plodů od květů na stromech až po ovoce. Děti přemýšlely, jak lze ovoce zpracovat na dálší pochoutky - mošt, kompot, marmeláda, aj. Děti si vyrobily plody ovoce omotáváním vlny na kartonu, tupováním houbičkami na papír, modelovaly ovoce z tekutého písku, krájely si a jedly přinesená jablíčka, stavěly z kostek žebřík pro sadaře, zpívaly si písničky s tematikou podzimního ovoce - Koulelo se, koulelo; Pod naším okýnkem; Měla babka čtyři jabka...

 

 

Známe mapu i dopravní prostředky - 21. - 25. 9. 2015

Záměr: na základě odlišností dětem přiblížit rozdílnost města a vesnice, seznámit děti s mapou; rozeznat dopravní prostředky a vědět, k čemu nám slouží

Obsah: povidali jsme si s dětmi o rozdílech mezi městem a vesnicí, jak se lze mezi nimi dopravovat, pojmenovávali jsme dopravní prostředky a určovali, kde je můžeme vidět. Prohlédli jsme si mapu ČR i našeho kraje a našli Říčany, děti pak společně mapu Říčan také malovaly. Dále v centrech aktivit vypracovávaly pracovní listy s dopravními prostředky, stavěly domy a domečky, silnice, zoo a v hotelové restauraci připravily výborný oběd...

 

Cesty a cestičky do naší školičky - 14. - 18. 9. 2015

Záměr: přiblížit dítěti místo, kde vyrůstá; vzdělávací nabídku charakterizují takové činnosti, při nichž si děti vytvářejí kladný vztah k místu, kde žijí.

Obsah: společně jsme si s dětmi povídali o tom, kde děti bydlí, jakým způsobem se dostávají do mateřské školy, co cestou vidí a koho potkávají. V centrech aktivit si děti stavěly školku nebo svůj dům, učily se porovnávat délku jednotlivých cestiček (provázků), do pracovních listů dokreslovaly cestičky mezi domečky. Rozfoukávaly barvu brčkem a tvořily tak cesty…

Program dětí zpestřilo také divadelní představení Jak šel Kozlík do světa a Dopravní výchova PČR.

 

...děti lepí domečky dle své fantazie ...děti porovnávají délku bavlnek ...Kubík vaří oběd pro děti ve školce

...děti staví z tekutého písku ...Vítek doplňuje pracovní list ...děti staví školku

...další návrh na stavbu školky :-)

 

Školní rok 2014/2015

Včeličky v úlu

Záměr: seznámit děti s přírodním bohatstvím naší země

Obsah: počasí nám tento týden přálo, abychom mohli s dětmi pozorovat včely při jejich pilné práci přímo na kytičkách. Paní Suchá ve vzdělávacím programu Velká včelí tajemství seznámila děti s životem včel úlu a jejich zákonitostmi. Děti si reálně prohlédly plástve a vyzkoušely si práci s včelím voskem. V centrech aktivit vytvořily děti rozkvetlou louku pro včelky a zpísku a kostek postavily včelám úly.

 

Moje maminka má svátek

Záměr: otevřít dětem svět kultuního dědictví a tradic národa

Obsah: protože v neděli mají svátek maminky, přemýšlely děti tento týden o tom, jaká je jejich maminka, co mají na mamince nejraději a jak by mohly maminku k jejímu svátku obdarovat. Každé z dětí si vytvořilo pro svoji maminku přáníčko - kytičku tulipánů.

ČARODĚJNICE

Záměr: otevřít dětem svět kultuního dědictví a tradic národa

Obsah: tento týden jsme si vyprávěli o tradici pálení čarodějnic. Děti popisovaly, jak asi čarodějnice vypadá a  pak si ji nakreslily, lepily si čarodějnice z papíru a látek. Zkoušely čarovat 'Čáry, máry, pod kočáry ať se stane... ' a dozvídali jsme se velmi zajímavá kouzla. Děti si namalovaly, čeho nepříjemného by se rády zbavily a ve čtvrtek jsme tyto 'nepříjemnosti' spálili v ohni na školní zahradě. Samozřejmě nechybělo také něco dobrého na zub.

 

Den Země

Záměr: vést děti k zodpovědnosti za planetu Zemi

Obsah: v tomto týdnu jsme si připomenuli svátek naší planety - Den Země. Povídali jsme si o všem, co lidé potřebují ke svému životu a to vše nám dává naše planeta. Děti přemýšlely, jak samy mohou přispět k ochraně planety Země. Svátek Země jsme oslavili výletem do přírody k rybníku a do blízkého lesa. Děti sbíraly odpadky a určovaly z jakého jsou materiálu, aby ho uměly roztřídit. V lese pak děti použily přírodní materiál - šišky, větvičky, kamínky, kůru - a stavělydomečky pro lesní skřítky, které se jim moc pěkně povedly.

 

Krávy, krávy, jak si vlastně povídáte?

Záměr: rozpoznat znaky jara a co k němu patří, správně pojmenovat domácí zvířata a jejich mláďata

Obsah: tento týden jsme si povídali o domácích zvířatech. Děti se učily popjmenovávat domácí zvířata a jejich mláďata. Povídali jsme si o tom, čím se živí a čím jsou pro člověka užitečná. Děti si vytvořily králíka, kočičku, pejska, prasátko z papíru a stavěly si pro dřevěná zvířátka farmu. Aby si děti mohly prohlédnout skutečná zvířata, se kterými se nesetkávají tak často, zašli jsme se na ně podívat do GenAgra Říčany. Děti viděly jak se dojí krávy, pohladili jsme si malá telátka a selátka. Všichni měli pěkný zážitek..

Těšíme se na karneval 9. 2. - 13. 2. 2015

Záměr: přiblížit dítěti svět kulturního dědictví a tradic národa

Cíl: seznámení se s krajovými zvyklostmi a tradicemi národa

Děti se v tomto týdnu seznámily s pojmem masopust, ostatky, pochovávání basy a jejich významem pro člověka v dnešní i minulé době. Společně jsme vytvořili basu, kterou během přištího týdne pochováme a masky na karneval. Uspořádali jsme si karneval ve školce a nechyběla při něm ani 'židličková' soutěž.

Moje tělo 26. 1. - 6. 2. 2015

Záměr: dovést dítě k adaptaci na pobyt v mateřské škole, k pochopení přínosu rodiny pro člověka, k výchově ke zdravému životnímu stylu

Cíl: prostřednictvím přirozených situací i plánovaných činností dovést dítě k pěstování zdravého životního stylu a péči ozdraví své i ostatních

Děti se pomocí obrázků i ukazováním na vlastním těle seznámily s názvy částí hlavy a jejich funkcemi. Prostřednictvím činností v Centrech aktivit si osvojily znalosti o pěti smyslech, smyslových orgánech a čtyřech základních chutích. Děti si vyzkoušely hmatové, sluchové, zrakové a čichové pexeso a určovaly chutě stejně vypadajících potravin (mouka, cukr, sůl).

V následujícím týdnu jsme si vyprávěli o důležitosti jednotlivých orgánů lidského těla - mozek, srdce, plíce, zažívací ústrojí, ledviny a jejich ochraně k udržení zdraví.

Jak se oblékáme v zimě 19. 1. - 23. 1. 2015

Záměr: dovést dítě k adaptaci na pobyt v mateřské škole, k pochopení přínosu rodiny pro člověka, k výchově ke zdravému životnímu stylu

Cíl: prostřednictvím přirozených situací i plánovaných činností dovést dítě k pěstování zdravého životního stylu a péči o zdraví své i ostatních

Děti se seznamují s důvody oblékání teplého oblečení, správným pořadím oblékání jednotlivého oblečení a osvojují si zručnost při sebeobsluze při oblékání. Při výtvarných činnostech si tvoří vzory pro papírové svetry, čepice, rukavice a šály, při čemž používají prstové barvy, korálky namočené v barvě, kresbu tuší atd. a procvičují si stříhání.

Vítr fouká do dvorečka  6.10. - 10.10. 2014

Záměr: umět rozeznat znaky podzimního období

Cíl: využívat běžných situací k pozorování změn a rozmanitostí v přírodě v podzimním období, poznávat změny počasí a  jejich vliv na přírodu

Děti získaly hravou formou poznatky o počasí a změnách v přírodě v podzimním období, pomocí experimentů určovaly sílu větru, sestavovaly strašidýlka z listí, určovaly velikost a barvu podzimního listí, sestavovaly z něho mandalu. Rozfoukávaly barvu a radostně z ní tvořily keře, zvířátka, nebo jiné tvary.

 

Co nám roste na zahrádce  22.9. - 26.9. 2014

Záměr: umět rozeznat znaky podzimního období

Cíl: umět využívat běžných situací k pozorování změn a rozmanitostí v přírodě v podzimním období, poznávat rostliny a jejich charakteristické vlastnosti

Děti se hravou formou - s Jablíčkovou vílou, seznámily s podzimem na zahrádce, učily se pojmenovávat ovoce a zeleninu, otiskovaly je a ochutnávaly ovocný a zeleninový salát. Poznávaly ovocné stromy, zavařovaly jejich plody a zazpívaly si o nich pěkné písně.

 

Naše třída Rybiček  8.9. - 12.9. 2014

Záměr: přiblížit dětem místo, kde vyrůstají

Obsah: vzdělávací nabídku charakterizují takové činnosti, při nichž si dět vytváří kladný vztah k místu, kde žijí. Děti se seznamují s krajovými zvyklostmi, posiluji vzájemné vztahy mezi sebou, rodiči školou a obcí.

Děti se hravou formou seznámily s prostředím školy, vyvodily pravidla společného chování ve třídě, seznámily se s názvem školy a třídy. V centrech aktivit vytvářely rybičky, seznámily se s chováním barvy na papíře, rozvíjely hravou formou jemnou motoriku, z kartonu postavily a pomalovaly školku, předškolní děti sestavovaly a nalepovaly písmena   - RYBIČKY

 

 

Šel medvídek do školky  1.9. - 5.9. 2014

Záměr: adaptace na pobyt v meteřské škole

Obsah: využíváním přirozených situací i plánovaných činností se dítě učí rozvíjet kamarádské vztahy, komunikovat s vrstevníky i dospělými, pochopit a přijmout pravidla společného soužití

Děti si hravou formou, s medvídkem Míšou, rozvíjely kamarádské vztahy, seznámily se s  novými dětmi, s prostředím školy, vyvodily pravidla společného soužítí. V centrech aktivit  vytvářely Míšovi domeček, seznámily se s výtvarným materiálem pomocí zapouštění barev, v domácnosti Míšovi uvařily oběd a těšily se na opravdový, od paní kuchařky.

 

 

 

Školní rok 2013/2014

Když nám svítí červená... 16.6 - 20.6. 2014

Záměr: seznámit děti se základními pravidly silničního provozu

Obsah: vzdělávací nabídka a činnosti rozvíjejí znalosti dětí v oblasti dopravní výchovy. Děti jsou vedeny k řešení modelových dopravních situací a chování vedoucímu k ochraně bezpečí svého i druhých. Seznamují se s druhy dopravních prostředků a jejich využitím.

Děti se podrobně seznámily s různými dopravními prostředky, určovaly, kde a jak se pohybují, učily se správně pojmenovat dopravní značky a rozmístit je správně v silničním provozu. Děti měly možnost dopravit se do školky na kolech, koloběžkách, odrážedlech a vyzkoušet si pohyb na školní zahradě pod dohledem a dle pokynů dopravních policistů. Součastí programu byla i prohlídka zásahového vozidla a dechová zkouška na alkoholtestru.


Jedeme do Afriky 9.6. - 13.6. 2014

Záměr: seznámit děti s kulturním a přírodním bohatstvím naší země i vzdálenějších míst naší planety

Obsah: vzdělávací nabídka a činnosti zprostředkovávají dětem poznatky o krásách blízkého okolí našeho domova, naší země a okolního světa z hlediska historického i přírodního bohatství. Při výletech děti poznávají odlišné prostředí a učí se v něm bezpečně pohybovat.

Děti získaly informace a poznatky o životě a lidech v Africe, o jejich odlišnostech (barva kůže, způsob života ve městě a na venkově, exotická zvířata...), pracovaly s atlasem a mapou. Nadšeně se pustily do stavby africké chýše, která dobře posloužila k různým hrám. Nachystaly si k svačině ovocný salát, vypěstovaly řeřichu, zkoušely nosit vodu na hlavě po vzoru afrických žen a vyrobily si dřevěné náramky. Během projektového dne jsme shlédli dokument o Africe z pohledu místních dětí a naučili se tanec egyptských námořníků. Děti se zaujetím poslouchaly africké pohádky a na památku si vytvořily dvě postavy domorodých dětí, které s námi zůstaly ve třídě.


Život mezi indiány 2.6. - 6.6. 2014

Záměr: seznámit děti s kulturním a přírodním bohatstvím naší země i vzdálenějších míst naší planety

Obsah: vzdělávací nabídka a činnosti zprostředkovávají dětem poznatky o krásách blízkého okolí našeho domova, naší země a okolního světa z hlediska historického i přírodního bohatství. Při výletech děti poznávají odlišné prostředí a učí se v něm bezpečně pohybovat.

Děti se seznámily s odlišnou kulturou původních obyvatel Severní Ameriky, vyrobily si čelenky, postavily teepee, vyráběly chřestidla a dešťové hole. Společně jsme vyrobily školní totem, kolem kterého jsme tančili rituální tanec, který děti velmi emocionálně prožívaly. Tradiční indiánská hudba se dětem líbila natolik, že si vyžádaly její poslech i během poledního odpočinku. Děti se pokoušely o psaní a čtení zpráv pomocí obrázkového písma, vyslechly si indiánské legendy o stvoření světa, lidí, zvířat a jednotlivých indiánských kmenů, uspořádaly lov na bizona. Předškolní děti měly možnost zúčastnit se indiánské stezky odvahy a přespání ve školce.


Poznáváme daleké kraje 26.5. - 30.5. 2014

Záměr: seznámit děti s kulturním a přírodním bohatstvím naší země i vzdálenějších míst naší planety

Obsah: vzdělávací nabídka a činnosti zprostředkovávají dětem poznatky o krásách blízkého okolí našeho domova, naší země a okolního světa z hlediska historického i přírodního bohatství. Při výletech děti poznávají odlišné prostředí a učí se v něm bezpečně pohybovat.

Děti se seznámily s různými kulturními a přírodními zajímavostmi naší republiky, samostatně vyprávěly o výletech a cestování s rodiči. V návaznosti na toto povídání jsme vytvořili krabici se suvenýry z cest. Děti zkoušely najít cestu pomocí mapy, vyrobily si dalekohled, horkovzdušný balon a plachetnici. S dětmi jsme si také povídali o bezpečnosti při cestování. Z celodenního výletu do Rájce nad Svitavou si děti přivezly spoustu hezkých zážitků, neboť kromě prohlídky zámeckých interiérů nás čekal doprovodný pohádkový program, divadelní představení a voňavý špekáček.

Překvapení na louce 19.5. - 23.5. 2014

Záměr: poznat zákonitosti přírody v jarním období

Obsah: vzdělávací nabídka je zaměřena tak, aby u dětí probouzela pocit sounáležitosti a soucítění s přírodou. Činnosti umožňují dětem vnímat znaky jara všemi smysly. Děti jsou vedeny k rozvoji schopnosti naslouchat a vyprávět a sdělovat své pocity při pozorování probouzení jarní přírody.

Dětem se velmi líbilo vytváření papírových brouků, berušek a dalšího hmyzu. Se zaujetím prováděly pokusy s magnetem a 'kovovou' myškou, které se snažily najít cestu do doupěte. Děti získaly nové informace o životě hmyzu a stavbě hmyzího těla, dokázaly samostatně papírové brouky a mravence sestavit z jednotlivých částí, pracovaly s lupou a prováděly pozorování vosy, mravence a pavouka.

 


Máme rádi zvířátka (a jejich mláďátka) 12.5. - 16.5. 2014

Záměr: vést děti k odpovědnosti za planetu zemi.

Obsah: vzdělávací nabídka a činnosti vede děti k přijetí podílu zodpovědnosti za přírodu      nejen poznatky, ale i přímou činností (ve smyslu zodpovědnosti za zdraví svoje, ostatních, rostlin, zvířat, planety). Aktivitami v přírodě jsou děti vedeny k zájmu o dění kolem sebe a zvládání jednoduchých činností v péči o nejbližší prostředí.

Děti získaly nové poznatky o domácích i hospodářských zvířatech, nadšeně vyprávěly o domácích mazlíčcích, které mají doma, nebo které by doma mít chtěly. Z různých materiálů vytvořily školní farmu.  Naučily se nové písničky, které také divadelně nebo tanečně ztvárnily. Vítaným zpestřením byla návštěva zemědělského družstva, kde děti, mimo jiné, viděly na vlastní oči dojení a vyzkoušely si krmení telátek.

Na mravenčí pasece 5.5. - 9.5. 2014

Záměr: výchova ke zdravému životnímu stylu

Obsah: vzdělávací nabídka a činnosti s dětmi podporují pěstování zdravého životního stylu; děti se učí péči o své zdraví i o zdraví ostatních, o tělesnou a duševní pohodu, vytvářejí si základy pro zdravé životní návyky

Děti si připravovaly vystoupení Na mravenčí pasece, vyráběly si šátky po vzoru Ferdy Mravence, dokončovaly výrobky určené k prodeji na školním jarmarku. Trénovaly skok, běh, hod a štafetu na Olympiádu mikroregionu Kahan, která se uskuteční záčátkem června v Zastávce. Děti se dozvěděly nové informace o zdravém životním stylu, pestré stravě, pravidelném pohybu a jejich vlivu na život člověka.

 

 


Pálení čarodějnic 28.4. - 2.5. 2014

Záměr: otevřít dětem svět kulturního dědictví, tradic národa a duchovních hodnot

Obsah: vzdělávací nabídka, činnosti s dětmi směřují k objevování lidových tradic našeho  národa a k jejich prožívání. Děti mají dojít k poznání, že zvyky a tradice mají důležitou funkci – shromažďují a stmelují rodinu i širší společenství (vesnici, zájmové spolky, národ…)

Děti se na čarodějný rej náležitě připravily a vyrobily si špičaté papírové klobouky. Pomocí černého čaje jsme s dětmi připravili pergamen pro sepsání kouzelných zaklínadel, která si děti samy vymyslely. V den 'D' děti vyrobily figurku čarodějnice, která byla maskotem čarodějného rejdění. V krásných kostýmech si poté děti užily nádherné počasí při letové zkoušce košťat, nachystaly si ke svačině sladké 'pavouky' a nakonec se proletěly kolem ohně, který spálil všechno zlé, co děti trápilo.


(Tý)Den Země 23.4. - 25.4. 2014

Záměr: vést děti k zodpovědnosti za planetu Zemi

Obsah: vzdělávací nabídka a činnosti vede děti k přijetí podílu zodpovědnosti za přírodu      nejen poznatky, ale i přímou činností (ve smyslu zodpovědnosti za zdraví svoje, ostatních, rostlin, zvířat, planety). Aktivitami v přírodě jsou děti vedeny k zájmu o dění kolem sebe a zvládání jednoduchých činností v péči o nejbližší prostředí.

Děti