Pro rodiče

V rámci akcí pořádaných naší školou mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce. Naše škola nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.


ROČNÍ PLÁN ČINNOSTÍ

ŠK. ROK 2019/2020

I. POLOLETÍ

Září

 • 2. 9. 2019 Zahájení školního roku v jednotlivých třídách
 • 10. 9. 2019 v 16,00 hod. Schůzka s rodiči v jednotlivých třídách
 • 19. 9. 2019 Zvídálek – Život na farmě, Ranč Loučka v Předklášteří, výukový program jen pro předškoláky, není hrazeno z FR, hradí se jen doprava
 • 27. 9. 2019 v 10,00 hod. Tetiny Zpívání o podzimu
 • Během celého měsíce bude probíhat logopedická depistáž s Mgr. Barborou Hroncovou školním logopedem

 

Říjen

 • 2. 10. 2019 od 8,00 hod. vánoční fotografování
 • 10. 10. 2019 v 9,30 hod. Návštěva Policie ČR z Řečkovic
 • 13. 10. 2019 ve 14,30 hod. Drakiáda na Šibeničním kopci
 • 22. 10. 2019 Den stromů, projektový den s polodenní vycházkou do lesa
 • 25. 10. 2019 v 8.00 hod. Muzikoterapie – Barevný svět s drumbeny, 1.500,- Kč/třída

 

Listopad

 • 5. 11. 2019 v 16,15 hod. Zamykání zahrady na zahradě MŠ
 • 14. 11. 2019 v 10,45 hod. Břetislav Vojkůvka (sólista ND Brno), To nejkrásnější, 4.500,- Kč

 

Prosinec

 • 12. 2019 (neděle) Rozsvícení vánočního stromu
 • 5. 12. 2019 Mikuláš v MŠ
 • 10. 12. 2019 v 15,00 hod. Vánoční setkání a výtvarné dílny
 • 19. 12. 2019 v 9, 30 hod. Včelí medvídci zpívají v KD v Říčanech

 

Leden

 • 25.1.2020 v 9.30 hod. Leoš Drahotský z pohádky do pohádky, hudební pořad, 45,- Kč/dítě

 

 

 

CO SI PŘINÉST DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 • dětské povlečení  na polštář a peřinku (rozměr přikrývky 90x130, polštář min. 50x40)
 • pyžamo
 • přezůvky s pevnou patou
 • oblečení do třídy (tepláky či kalhoty na gumu, sukýnku či zástěrku na zapínání vpředu, tričko)
 • oblečení a obutí na pobyt venku ( které se může umazat), pláštěnka, holínky (když prší)
 • náhradní věci na převlečení  bude v plátěné tašce v šatně  (kalhotky či slipy, ponožky, tričko, tepláky). Tašku děti dostanou a samy si ji pokreslí.
 • Široký pákový pořadač A4 (šanon) na portfolio dítěte (výkresy a výtvory).
 • Hrníček na pitný režim a prostírání dětem koupíme z peněz spolku rodičů Říčanský potůček.

Ve třídě pracujeme s různými barvami, tušemi, modelovací hmotou, hlínou, pískem, lepidlem, vodou, dřevem …, proto dávejte dětem takové oblečení, aby se mohly umazat. Ven chodíme téměř za každého počasí, aby se děti mohly proběhnout a otužovaly se. Prosíme, nekárejte děti za to, že se venku umazaly. Součástí našeho školního vzdělávacího programu jsou pokusy a objevy v přírodě a s přírodními materiály jako je voda, hlína, oheň, vzduch... :-)

 

EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINY

Cílem těchto skupin je v průběhu 10 lekcí rozvíjet u dětí sociální zrání, rozvoj schopností potřebných k úspěšnému zvládnutí čtení, psaní a počítání a také rozvoj myšlení, řeči a soustředění.

Budeme hravou formou rozvíjet schopnosti a dovednosti důležité pro zvládnutí nároků 1. ročníku na základní škole. Do skupinky bude zařazeno 8 – 10 dětí. S dítětem je vždy přítomen jeden z rodičů, který je seznámen s cílem a významem prováděné činnosti.

Tím se můžete i Vy podílet na tom, že školní začátek Vašeho dítěte bude radostný a úspěšný. Program je vhodný především pro děti, u kterých lze předpokládat potíže již v první fázi školní výuky.

Skupinky budou probíhat i v letošním školním roce. Začínáme koncem ledna.

 

LOGOPEDIE

V měsíci září proběhne depistáž a následná logopedická diagnostika s naší školní  logopedkou Mgr. Barborou Hroncovou (se souhlasem rodičů) u všech předškolních dětí. Rodiče budou následně informováni o vyšetření a pokud bude potřeba, může dítě navštěvovat individuální logopedickou péči přímo v mateřské škole, nebo bude rodičům navrženo v rámci poradenství jiné řešení. Logopedická péče je zdarma a je hrazena z projektu EU Šablony 2.

 

 • Individuální logopedická péče.

 • Materiály pro práci doma.

 • Poradenství pro rodiče.