Pro rodiče

V rámci akcí pořádaných naší školou mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce. Naše škola nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

 

 

CO SI PŘINÉST DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

  • dětské povlečení na polštář a peřinku (90x130, polštář min. 50x40)
  • pyžamo
  • přezůvky s pevnou patou
  • oblečení do třídy (tepláky či kalhoty na gumu, tričko, sukýnku, šaty či zástěrku, legíny se lépe oblékají než punčocháče), aby se dětem dobře oblékalo a vysvlékalo
  • oblečení a obutí na pobyt venku (které se může umazat J), pláštěnka, holínky (když prší)
  • náhradní věci na převlečení budou v plátěné tašce v šatně (kalhotky či slipy, ponožky, tričko, tepláky). Tašku děti dostanou a samy si ji pokreslí.
  • široký pákový pořadač A4 (šanon) na portfolio dítěte (výkresy a výtvory)

Ve třídě pracujeme s různými barvami, tušemi, modelovací hmotou, hlínou, pískem, lepidlem, vodou, dřevem…, proto dávejte dětem takové oblečení, aby se mohly umazat. Ven chodíme téměř za každého počasí, aby se děti mohly volně proběhnout a otužovaly se. Prosíme, nekárejte děti za to, že se venku umazaly. Součástí našeho vzdělávacího programu jsou pokusy a objevy v přírodě a s přírodními materiály jako je voda, hlína, oheň, vzduch … J

 

 

EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINY

Cílem těchto skupin je v průběhu 10 lekcí rozvíjet u dětí sociální zrání, rozvoj schopností potřebných k úspěšnému zvládnutí čtení, psaní a počítání a také rozvoj myšlení, řeči a soustředění.

Budeme hravou formou rozvíjet schopnosti a dovednosti důležité pro zvládnutí nároků 1. ročníku na základní škole. Do skupinky bude zařazeno 8 – 10 dětí. S dítětem je vždy přítomen jeden z rodičů, který je seznámen s cílem a významem prováděné činnosti.

Tím se můžete i Vy podílet na tom, že školní začátek Vašeho dítěte bude radostný a úspěšný. Program je vhodný především pro děti, u kterých lze předpokládat potíže již v první fázi školní výuky.

Skupinky budou probíhat i v letošním školním roce. Začínáme koncem ledna.

 

LOGOPEDIE

V měsíci září proběhne depistáž a následná logopedická diagnostika s naší školní  logopedkou  (se souhlasem rodičů) u všech předškolních dětí. Rodiče budou následně informováni o vyšetření a pokud bude potřeba, může dítě navštěvovat individuální logopedickou péči přímo v mateřské škole, nebo bude rodičům navrženo v rámci poradenství jiné řešení. Logopedická péče je zdarma a je hrazena z rozpočtu MŠ.

 

  • Individuální logopedická péče.

  • Materiály pro práci doma.

  • Poradenství pro rodiče.