GDPR

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s testováním dětí

Informace o zpracovnání osobních údajů

 

V rámci akcí pořádaných naší školou mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce. Naše škola nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.