Aktuálně

V Dětské skupině Vlnka máme ještě od 1. 9. 2024 volná místa pro děti od
2 let.

Více informací naleznete v liště DS Vlnka.

 

 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY!

S platností od 1.12. 2023 používejte prosím k úhradám stravného toto nové číslo účtu: 2902716269/2010 (rodiče dětí z dětské skupiny Vlnka hradí školné a stravné vždy na číslo účtu: 2502755875/2010) a vždy uvádějte variabilní symbol, který byl Vašemu dítěti přiřazen a održeli jste ho emailem. Pokud jste z nějakého důvodu neobdrželi číslo variabilního symbolu, kontaktujte vedoucí školní jídelny.

Předpis platby školného a stravného obdrží rodiče dětí z MŠ a Dětské skupiny Vlnka vždy začátkem měsíce emailem, dosavadní forma předpisu v podobě papírového lístečku bude zrušena.

 

Roční plán činností I. pol. 2023/2024

Roční plán činností II. pol. 2024

Řád školní jídelny 2023/2024

Vnitřní řád školní jídelny-výdejny 2023/2024

Školní řád 2023/2024

Školní vzdělávací program