Ráček

Školní rok 2020/2021

Učitelky:                 Mgr. Ivana Zajícová, Zuzana Pospíšilová

školní asistentka:       Ivana Tomanová

Školnice:                       Eva procházková

 

Od září 2019 dáváme pravidelně každý týden fotografie z jednotlivých tříd a činností k jednotlivým tématům na uzavřenou facebookovou skupinu pro rodiče MŠ Potůček Říčany kam se můžete přihlásit.

 

 

Školní rok 2015/2016

Jak jsem se narodil...

Záměr: dovést dítě k tomu, aby pochopilo přínos rodiny pro člověka

Hned na začátku týdne začaly děti nosit do školky své fotografie, když byly ještě miminka. Poznávali jsme společně, kdo na fotce je a často to bylo vidět na první pohled. Taky jsme si povídali o tom, co miminko potřebuje, když je u maminky v bříšku a co naopak potřebuje těhotná maminka. Děti sami přišly na to, že nejvíce pomoc. Holčičky si samy vyzkoušely, jaké je to nosit obrovské bříško, z chlapců se zase stali lékaři, kteří miminko poslouchali stetoskopem. Nakonec si děti vyzkoušeli, jaké je to koupat miminko a přebalovat. Málokdo si na to troufl! (I když to nebylo s opravdovým miminkem).

Den Země

Záměr: vést děti k zodpovědnosti za planetu Zemi

Když má někdo narozeniny, musíme slavit. No a to to více, když má narozeniny naše modrá planeta. Děti přemýšlely o tom, čím by udělaly radost naší planetě, také povídaly o tom, co už všechno o ni ví, jakou má při pohledu z vesmíru barvu. A všechno to, co se dozvělěly zúročily na výletě, kde musely zvědavé veverce Terce odpovídal na všetečné otázky a hlavně musely plnit nejrůznější úkoly. A protože vše zvládly na výbornou, čekala je na konci výletu sladká odměna od veverky. To bylo radosti!

Když nám svítí červená, zůstat stát to znamená

Záměr: rozvoj elementárních poznatků o okolním světě, naučit děti základní pravidla silničního provozu

Tento týden děti povídaly v kroužku o tom, jak se správně přechází přes silnici, poznávaly základní dopravní značky, povídaly také o tom, koho budou volat když hoří, někdo je nemocný, když uvidí dopravní nehodu. Společně jsme si zazpívaly oblíbenou písničku Když nám svítí červená. Za odměnu jsme byli na návštěvě na Policii ČR. No a nejvíce nás zaujala cela předběžného zadržení, kam se snad už vícekrát nepodíváme!

Když jsem já sloužil to první léto

Záměr: rozvoj znalostí o proměnách přírody na jaře - rodí se nám mláďata

K jaru neodmyslitelně patří rození mláďátek a tak jsme si tento týden hrály na hospodáře. Děti dokáží pojmenovat zvířecí rodiny (maminka, tatínek, mláďátko), ví, čím se živí a také proč je chováme. Některé mazlíčky si i v ateliéru vyrobily.

Ptáci a ptáčata

Záměr: rozvoj poznatků o proměnách přírody, vést děti k zodpovědnosti za planetu Zemi

Na tento týden jsme si objednali pro děti velké překvapení - přehlídku dravců. Společně jsme se vypravili na fotbalové hřiště a nestačili se divit. Nad hlavami nám kroužili malí i velcí dravci - sova, luňák, ale třeba i orel a sup! Celý týden jsme si pak o tom vyprávěly a děti malovaly to, co viděly. Seznámily se také s novou výtvarnou technikou - kašírováním. Z kašírovací hmoty, kterou si samy připravily, vyráběly pak sovy.

Kropenatá slepičko, snes mi bílé vajíčko...

Záměr: otevřít dítěti svět kulturního dědictví, tradic národa a kulturních hodnot

Blíží se nám jarní svátky Velikonoce a tak děti povídaly o tom, jak je doma slaví. Chlapci se těšili na pletení pomlázky a pondělní mrskut, děvčata na barvení vajíček a pečení beránka. A aby nám to rychleji uteklo, pustili jsme se do pečení už ve školce. Upekli jsme si velikonoční věnečky a měli jsme co dělat, abychom je nesnědli hned...

Příběh skřítka Jarňáčka

Záměr: rozvoj poznatků o proměnách přírody

Tento týden za námi přišel skřítek Jarňáček a pověděl dětem jarní pohádku. Děti mu na oplátku vyprávěly o tom, jak jaro čaruje, zazpívaly mu všechny písničky, které o jaru znají a také mu vyrobily bratříčky Jarňáčky. Hlavně se o ně staraly - pravidelně je zalévaly. To je bavilo nejvíce! Jarňáčci se nám pak odměnili krásnými zelenými vlasy.

Když jaro zaťuká...

Záměr: rozvoj poznatků o proměnách přírody, vést děti k zodpovědnosti za planetu Zemi

Tento týden děti povídaly o tom, jak vypadá jaro, co všechno k jaru patří, děti vyprávěly o jarních květinách, jaké znají a jak o ně musíme pečevat, co na jaře děláme na zahradě. Děti si vyrobily klíč od jara a pokusily se ho jím odemknout.

Putujeme vesmírem...

Záměr: rozvoj elementárních poznatků o okolním světě a jeho dění, vzdálená místa naší planety

Děti povídaly všechno co znají o Slunci, vesmíru a planetě Zemi. Dokonce dokázaly vyjmenovat planety sluneční soustavy. Poznávaly, která je nejblíž a nejdále od Slunce, proč je na naší planetě život a co by se stalo, kdyby Slunce přestalo svítit. V ateliéru vyráběly planety, rakety a dávali jim jména. Dokonce jsme planety namáčeli do holící pěny - to byla zábava!

Už je tu zas, adventní čas...

Záměr: otevřít dítěti svět kulturního dědictví, tradic národa a duchovních hodnot

S dětmi jsme prožívaly adventní dobu jako čas očekávání a těšení se. Snažili jsme se i vnitřně ztišit, abychom si uvědomili přibývající světlo na adventním věnci a dobře se připravili na krásnou dobu Vánoc, oslavu narození Ježíška. Společně jsme si povídali o tom, jak Vánoce slavili naše babičky a dědečkové, co o Štědrém dnu dělali, čemu věřili. Paní Kalová přišla za námi a s dětmi upekla vynikající perníčky - za což ji moc děkujeme! A pak už jsme se všichni těšili na Ježíška... Nutno říci, že na nás nezapomněl, přinesl nám hodně pěkných dárků, s kterými si dětmi můžou pohrát každý den ve školce. A moc děkujeme Ježíškovi, že nám dárků přinesl přiměřeně. Vánoce jsou přece úplně o něčem jiném...

Kašlal a Kýchálek - dva nezbedníci

Záměr: dovést dítě ke správné péči o své zdraví i ostatních, k pěstování zdravého životního stylu

Tento týden za námi přišli dva bacily nezbedníci - Kašlálek a Kýchálek. Vyprávěly o tom, co mají rádi - když si děti neumývají ruce, když kýchají na ostatní, když nepoužívají kapesníky... Děti přemýšlely o tom, jak takové bacily vyhnanat - a tak jsme vařili nejrůznější čaje a pojídali vitamíny. Děti vyráběly hrníčky na čaje a samozřejmě malovaly bacily!

 

Zahřeji tě, když ti bude zima....

Záměr: otevřít dítěti svět kulturního dědictví , tradic národa  a duchovních hodnot

Obsah: tento týden jsme si s dětmi povídali o tom, jak se zvířátka připravují na zimu, co musí udělat pro to, aby jim v zimě bylo teplo. Taky jsme si zahráli divadlo o sv. Martinovi. Děti malovaly lesní zvířátka pod peřinou, pletly zvířátkům šálu a stavěly zvířátkům domečky z listí. A vydali jsme se na výlet za bílým koněm do Domašova...

 

Na stejné zemi co my, bydlí tu s námi stromy

Záměr: rozvoj poznatků o proměnách přírody, vést děti k zodpovědnosti za planetu Zemi

Obsah: 20. října mají každoročně svátek všechny stromy. My v Ráčku jsme jejich svátek oslavili sběrem listů a plodů (kaštany, bukvice, žaludy), které jsme využili k tvoření, počítání i poznávání. A aby se nám to líbilo, pozvali jsme si k tomu odborníka pana Novotného, tatínka od Nikolky. Ten nám povídal o stromech, rostlinách a houbách, které můžeme v lese vidět. V pátek jsme se vydali na polodenní vycházku a pozorovali, jak les na podzim čaruje. Stihli jsme si také vyrobit lampičky na Uspávání broučků. Moc se nám to všechno líbilo.

 

Vlaštovičko leť, už je na tě čas

Záměr: senámit děti s přírodním bohatstvím naší země i vzdálenějších míst naší planety

Obsah: s dětmi jsme si tento týden povídaly o tom, proč někteří ptáci musí od nás odlétat, proč někteří zase k nám přilétají, co dělají ptáčci, když je jim zima a také jsme společně s ptáčky cestovaly po naší planetě. V centrech si děti vyrobily vlaštovky, otiskovaly vlaštovky bramborovými tiskátky na dráty, prohlížely si je v encyklopedii a v pracovních listech procvičovaly grafomotoriku. Děti poznají vlaštovku, jiřičku i vránu a havrana. A také jsme se dozvěděli, že nás letos čeká opravdu tuhá zima. Děti se už těší.

Na konci týdne nás čekalo překvapení  - dětem přišla přečíst pohádku maminka od Ladušky. Děkujeme!

 

Skřítek Barvínek maluje podzim

Záměr: rozvoj poznatků o proměnách přírody, seznámení dětí s přírodním bohatstvím naší země

Obsah: na začátku týdne na nás čekal ve školce nový kamarád - skřítek Barvínek. Děti mu vyprávěly, jaké barvy viděly v přírodě po cestě do školky a zjistlily, že stejné má rád i skřítek Barvínek. Hledaly společně s ním podzimní barvy v okolní přírodě. Naučily se tancovat mazurku, ochutnávaly poslepu různé druhy ovoce, v centrech zapíjely podzimní barvy, rozfoukávaly tuší podzimní skřítky, vytvářely obrazy z přírodnin a hlavně vyrobily vynikající ovocný salát. Chutnal všem, kteří ho ochutnali!

 

Letí, letí pavučinka

Záměr: rozvoj poznatků o proměnách přírody, vést děti k zodpovědnosti za planetu Zemi

Obsah: tento týden jsme s dětmi pozorovaly změny v přírodě na přelomu léta a podzimu. Děti zjistily, že ráno už je zima, odpoledne ještě teplo. A tak přemýšlely o tom, zda už je podzim, nebo ještě léto. Celý týden nás ve školce provázel pavouček Pokoutníček, který dětem vysvětlil, co je to 'babí léto' a jak se připravuje na zimu. V centrech děti malovaly pavoučí sítě, motaly sítě pro pavoučky z vlny, počítaly pavoučky a přiřazovaly k nim kolíčky, stavěly pro pavouky domečky. A taky celý týden lovily pavouky nejenom venku...

 

Jak jsme u Ráčků si tvořili pravidla

Záměr: adaptace na pobyt v mateřské škole, tvoření pravidel soužití ve třídě, kamarádské vazby mezi dětmi, orientace v sociálních situacích a vztazích, budování systému uznávaných společ. hodnot a norem, na kterých je založena naše společnost

Obsah: aby se nám ve třídě všem líbilo a cítili jsme se hezky a bezpečně vytvořili jsme si společně s dětmi pravidla, kterými se budeme řídit celý rok. Je to pravidlo:

Srdíčkové - jsme kamarádi a máme se rádi, navzájem se respektujeme, problémy řešíme společně, pomáháme si, když má někdo dobrý nápad, snahu, oceníme to

Pusinkové - hezky se oslovujeme, vítáme i loučíme, můžeme požádat o pomoc kamaráda i dospělého, když se nám něco líbí či nelíbí, řekneme si to, mluvíme slušně, šetříme svůj hlas

Ručičkové - rukama si pomáháme, usmiřujeme, uklízíme hračky, chráníme přírodu, šetrně zacházíme s hračkami i knížkami, myjeme si je, nebereme co nám nepatří, cvičíme, stíháme, malujeme, lepíme ...

Ouškové - když jeden mluví ostatní mu naslouchají, hluk nám může škodit

Nožičkové - ve třídě chodíme tak, abychom si neublížili, kopeme pouze do míče

S dětmi jsme hrály na ticho, poznávaly jsme různé zvuky a přiřazovaly k nim obrázky, obtiskávaly jsme si ruce na papír, obkreslovaly si nohu, malovaly jsme pravidla a k tomu vymýšlely piktogramy, dotýkaly jsme se kamarádu tak, aby jim to bylo příjemné, zpívaly jsme písničku Když jsi kamarád, cvičily My dáme ruku sem... Děti se také naučily jména svých kamarádu, p. učitelek a názvy jednotlivých tříd a mateřské školy Potůček. Nakonec jsme si zahrály pohybovou hru Leze ráček po potoce a zahrály si divadlo O pravidlech.

... a taky jsme obdivovaly šneky africké, kterých se narodilo přes prázdniny 34 ...

 

Mé milé léto, cos nám přineslo...

Záměr: adaptace na pobyt v mateřské škole

Obsah: po prázdninách jsme si měli opravdu co povídat. Děti vyprávěly o svých zážitcích, seznamovaly se s novými kamarády i novým prostředím školky. Své zážitky namalovaly a náležitě byly pyšní, když uviděly své výtvory na nástěnce. Navštívily jsme Rybičky, paní kuchařky i paní ředitelku v ředitelně. Děti se velice rychle adaptovaly a dle vyjádření rodičů se do školky těší. Z toho máme radost! Snad to bude tak pokračovat celý školní rok....

 

Školní rok 2014/2015

Pět ježibab na koštěti...

Záměr: otevřít dětem svět kultuního dědictví a tradic národa

Obsah: celý týden nás provázela píseň Pět ježibab na koštěti. Vyprávěli jsme si o tradici filipojakubské noci, hledali jsme synonyma ke slovu čarodějnice, vařili jsme bylinkový lekttvar a přemýšleli o tom co bych si přál, kdybych uměl kouzlit. Ve čtvrtek jsme týden zakončily společným sletem na šibeničním vrchu. Pořádně jsme si to užili a do školky se vrátili unavení a voňaví...

 

Den Země

Záměr: vést děti k zodpovědnosti za planetu Zemi

Obsah: tento týden jsme slavili - tentokráte měla narozeniny naše planeta Země. Zahráli jsme si na vesmír, pověděli jsme si o tom, proč je naše planeta modrá a také se dozvěděli něco více o ostatních planetách. A také jsme přemýšleli, co bychom mohli darovat Zemi k jejím narozeninám. Naplánovali jsme společný výlet a na něm jsme společně pomohly naší Zemi - zbavili jí přebytečných odpadků. Určitě měla radost, stejně jako my.

 

Jsme veselá zvířátka, máme malá mláďátka

Záměr: rozpoznat znaky jara a co k němu patří, správně pojmenovat domácí zvířata a jejich mláďata

Obsah: tento týden jsme se vydali na dvoreček za zvířátky. Pojmenovávali jsme domácí zvířata, hledali k nim jejich mláďátka. Také jsme si povídali o tom, čím se živí a proč je chováme. Děti kreslily svoje oblíbená zvířátka, stavěly pro ně farmu. Za odměnu jsme se vypravili na opravdovou farmu do GenAgra. Tam jsme viděli jak se dojí krávy, pohladili jsme si malá telátka a selátka. Moc se nám to líbilo.

 

Chocholatá slepičko, dem mi jedno vajíčko

Záměr: otevřít dětem svět kulturního dědictví, tradic národa a duchovních hodnot

Obsah: blížily se Velikonoce, proto i my jsme se pustili do oživení těchto tradic. S dětmi jsme si povídaly o tom, jaké tradice se dříve dodržovaly a jaké tradice dodržujeme dnes. Pověděli jsme si o významu Velikonoc a naučili se básničky na pomlázku. Zaseli jsme osení do misek, které děti sami vyrobily, nabarvily vajíčka a vyzdobily naši třídu na nadcházející svátky. A pak se už začaly těšit...

 

Jaro, jaro, jaro už je tu....

Záměr: rozpoznat znaky jara a co k němu patří, správně pojmenovat rostliny a živočichy v přírodě

Obsah: protože jsme se už nemohli dočkat jara, trochu jsme mu pomohli. Naučili se písničky, kterými se jaro přivolává, vyrobili Moranu, vládkyni zimy, a při společném výletu jsme ji hodili do vody, aby odplula a vrátila se až zase za rok. Poté jsme tancem oslavili začátek jara a začali se těšit. Jaru jsme vyrobili koruny, nakreslili první jarní květiny a naučili se je pojmenovávat. A taky jsme sledovali zatmění slunce!

 

Daleko na severu je Grónská zem

Záměr: seznámit děti s kulturním i přírodním bohatstvím Grónska

Obsah: tento týden nás provázela píseň Jaromíra Nohavici o Grónsku. Na glóbusu jsme si ukázali kde Grónsko leží, seznámily se s přírodními podmínkami této země a v atlasech vyhledali nejznámější zvířata, která tam žijí. Zjistili jsme, kdo to jsou Eskymáci, postavily iglů, naučili se jezdit na kajaku a zahráli si s ledními medvědy na schovávanou. Bavilo nás to!

 

Ten dělá to a ten zas tohle

Záměr: seznámit děti s různými povoláními, řemesly a jejich náplní

Obsah: tento týden jsme si s dětmi vyprávěly o různých řemeslech a povoláních. V kroužku nám řekly, čím by jednou chtěly být a také jsme si udělaly představu o tom, co dělají jejich rodiče. Zavzpomínaly jsme na dnes už téměř zapomenutá řemesla. Děti pantomimicky znázorňovaly nejrůznější povolání a ostatní musely hádat, čím právě jsou. Jako švadlenky jsme se naučily šít šaty, ševci přitloukaly floky na podrážky, kuchařily vařily, architekti stavěly modely, pekaři podle chuti poznávaly různé suroviny a cukráři pekly pro všechny cukroví. Moc nám chutnalo!

 

Lidské tělo

Záměr: rozvoj poznatků o tom, jak vypadá lidské tělo a pojmenování jeho jednotlivých částí

Obsah: tento týden jsme si s dětmi vypravovaly o tom, jak vypadá naše tělo. Naučily jsme se pojmenovávat jeho jednotlivé části (srdce, mozek, plíce, žaludek, ledviny...), seznámily jsme se s našimi smysly a taky je vyzkoušely. Ochutnávaly jsme různé pokrmy, vyzkoušely jsme jednoduché činnosti poslepu a také jsme potrápily naše čichové buňky. Povídaly jsme si o našich emocích a snažily se s němi pracovat.

 

Z pohádky do pohádky

Záměr: přiblížit dětem místo, kde vyrůstá, otevřít dětem svět kulturního dědictví, tradic národa a duchovních hodnot

Obsah: děti si povídaly o 50. narozeninách Večerníčka. Vyráběly si večerníčkovské čepice, zpívaly píseň Přijíždí k nám Večerníček s pohybem. Zahrály si pohádku O perníkové chaloupce a tu si společně i vyrobily. Bavila je i pohádka Červená Karkulka. Někteří si malovaly vlka s babičkou a Karkulkou v jeho břiše, jiní hrály pohádkové pexeso nebo opisovaly pohádková slova. Pantomimou děti i předvedly oblíbeného pohádkového hrdinu. A samozřejmě jsme se i podívaly na oblíbené večerníčkovské pohádky na DVD.

 

Bude zima, bude mráz, kam se ptáčku kam schováš?

Záměr: rozvoj poznatků o proměnách přírody v zimě, rozvoj proenvironmentálního chování

Obsah: děti poznávaly tento týden nejznámější druhy ptáků, kteří u nás žijí (vrabec, sýkorka, skřivan, pěnkava, vrána, sojka, zvonek, datel, strakapoud ...) podle nejvýraznějších znaků. Dokázaly je i slovně popsat. Poslouchaly zpěv ptáků podle nahrávky na CD, vyráběly semínková krmítka, kreslily ptáky tuší a opisovaly názvy, vyráběly ptáčky z ubrousků, lepily krmítka z dřevěné dýhy a poslechly si vyprávění o Lakomém kosovi a povídku zdramatizovaly. Zpívaly píseň Bude zima, bude mráz kam se ptáčku kam schováš?, Čížečku, čížečku, ptáčku maličký, zatancovaly si Vzal vrabeček na taneček sýkorku, zahrály si hru na rozvoj sluchového vnímání Ptáčku zapípej! a pohybovou hru Čáp ztratil čepičku a Hlídač. Při pobytu venku děti pověsily krmítka a pozorovaly ptáky v jejich přirozeném prostředí na zahradě.

 

My Tři králové jdeme k Vám

Záměr: otevřít dětem svět kulturního dědictví, tradic národa a duchovních hodnot

Obsah: s dětmi jsme tento týden poznávaly tradici Tříkrálové koledy. Nejprve jsme se se seznámily s příběhem Třech králů, kteří se přišli poklonit Ježíškovi. K těm je dovedla kometa. Poznaly jsme jména třech králů a dary, které přinesly Ježíškovi. Poté jsme také listovaly atlasem světa, poznávaly místa, odkud Tři králové přišly. Také jsme se naučily odhadovat vzdálenost (kratší, delší, nejdelší) i bez použití metru. No a na závěr jsme koledovaly po celé školce. Moc se nám to líbilo!

 

Už Martin na bílém koni

Záměr: otevřít dětem svět kulturního dědictví, tradic národa a duchovních hodnot

Obsah: děti tento týden objevovaly kouzlo tradic a legend a začaly se těšit na sníh. Společně jsme zdramatizovali  legendu o sv. Martinovi, vyrobili jsme mu koně a podkůvky a napekli si výborné martinské rohlíčky. Také jsme si zahráli na vojáky a naučili se poslouchat velitele na slovo. A snad si i uvědomili, že pomáhat chudým a potřebným se určitě vyplatí!

 

Pod šípkovým keřem

Záměr: rozvoj poznatků o proměnách podzimní přírody

Obsah: Děti se učily užívat všechny smysly, osvojit si praktické dovednosti, vytvářet zdravé životní návyky a postoje, umět sledovat přírodu v jejich proměnách.  Trhaly šípky, vařily šípkový čaj, navlékaly je, poslouchaly pohádku jak Křemílek a Vochomůrka vařily šípkový čaj a rozfoukávaly tuš a malovaly šípkový keř. Používaly také prstové barvy, kterými dotvářely rozfoukaný keř. Vyrobily si i skřítka Podzimníčka.

 

Draku, draku, ty jsi vážně drak?

Záměr: rozvoj poznatků o proměnách podzimní přírody

Obsah: integrovaný blok jsme zahájili nedělní Drakiádou. Trošku nám chyběl vítr, ale odpoledne jsme si všichni užili. Děti si pak vyráběly draka, kde se učily stříhat a lepit, přehýbat papír a otiskávat listy. Recitovaly báseň o drakovi a poslechly si povídku Láďuv drak. Nechybělo ani létání a cvičení s drakem.

 

Na stejné zemi co my, žijí tu s námi stromy

Záměr: rozvoj poznatků o proměnách přírody, vést děti k zodpovědnosti za planetu Zemi

Obsah: děti se učily přemýšlet o vlastním postoji k přírodě a chápat význam přírody pro člověka. Rozlišovaly stromy jehličnaté a listnaté, osahaly si kůru stromů, poznávaly tvary listů. Moc se nám líbila vycházka do lesa za lesními skřítky. Našly jsme skřítka Lučního, Kopřivového, Stromového, Potočního, Břehového, Kořenového ... a vše jsme prozkoumaly i lupami. Skřítkům jsme  postavily domečky a pak jsme se těšily do školky na výbornou svíčkovou. :-)

 

O naší veliké řepě

Záměr: rozvoj poznatků o proměnách podzimní přírody

Obsah: vzdělávací nabídka a činnosti seznamují děti s bohatstvím úrody a možnostmi jejího využití, s pracemi spojenými s tímto ročním obdobím. Aktivity jsou zaměřeny na smyslové vnímání přírody. Tento týden jsme s dětmi sklízely řepu. Povídaly jsme si, na co řepa používá, kde ji sázíme a kdo ji má doma. Děti si namalovaly pohádku O veliké řepě a pak si ji i zahrály.

 

Kopu, kopu brambory

Záměr: rozvoj poznatků o proměnách podzimní přírody

Obsah: vzdělávací nabídka a činnosti seznamují děti s bohatstvím úrady a možnostmi využití, s pracemi spojenými s tímto ročním obdobím. Aktivity jsou zaměřeny na smyslové vnímání přírody.

Tento týden jsme spojili s podzimními pracemi na poli. Děti si hrály na traktoristy, kteří vyorávají brambory, nosily pytel brambor přes překážky a zahrály si pohádku Princeznička na bále. Také jsme si povídaly o historii brambor a společně s rodiči jsme zjistili, jak se bramborám v různých krajích říká. Pro zajímavost: kobzole, erteple, zemiaky, jabloška, krumple....

Na září, na září, těšili se sadaři

Záměr: rozvoj poznatků o proměnách podzimní přírody

Obsah: vzdělávací nabídka a činnosti seznamují děti s bohatstvím úrody a možnostmi využití, s pracemi spojenými s tímto ročním obdobím. Aktivity jsou zaměřeny na smyslové vnímání přírody.

Na začátku týdne děti donesly z domova spoustu ovoce. To jsme poznávaly všemi smysly - očima, hmatem i chutí. Děti otiskovaly jednotlivé druhy ovoce, stavěly z kostek sad i se sadaři a modelovaly ovoce z plastelíny. Sami udělaly ovocný salát a společně jsme si na něm pochutnaly.

Prázdniny jsou za námi

Záměr: adaptace na pobyt v MŠ

Obsah: využíváním přirozených situací i plánovaných činností se dítě učí rozvíjet kamarádské vztahy, komunikovat s vrstevníky i dospělými, pochopit a přijmout pravidla společného soužití

Po prázdninách jsme přivítali nové kamarády, povyprávěli si o tom, co jsme všechno prožili a seznamovali se s prostředím nové třídy. Také jsme poznávali a vytvářeli pravidla soužití. Byl to týden plný zážitků.

 

 

Školní rok 2013/2014

Čáry, máry, ententýky, poletíme do Afriky

Záměr: seznámit děti s kulturním i přírodním bohatstvím vzdálenějších míst naší země

Obsah: vzdělávací nabídka a činnosti zprostředkovávají dětem poznatky o krásách blízkého i vzdáleného okolí našeho domova, naší země a okolního světa z hlediska historického i přírodního bohatství.

Společně s dětmi jsme se vydaly na cestu do Afriky. Na začátku jsme si vyrobily mapu, také jsme poznávaly africkou přírodu, tamní zvířata, ale i jejich kulturu a zvyklosti. K tomu nám měl co říct i známý cestovatel David Švejnoha, který za námi přijel a seznámil nás s životem v Africe.

Na svatého Jiří, vylézají z děr hadi a štíři

Záměr: rozpoznat znaky jara a co k němu patří, správně pojmenovat živočichy a rostliny v přírodě

Obsah: vzdělávací nabídka je zaměřena tak, aby u dětí probouzela pocit sounáležitosti a soucítění s přírodou. Činnosti umožňují dětem vnímat znaky jara všemi smysly.

Děti poznávaly hady žijící u nás i v cizích krajích, zjišťovaly čím se živí, jak se rodí, kde přezimují, zahrály si na plazící se hady, zacvičily si jogínské cvičení o hadovi. Vyrobily si hadí vejce a také vyráběly různé hady, třeba z ruliček od toaletního papíru.

Chocholatá slepičko

Záměr: otevřít dětem svět kulturního dědictví, tradic národa a duchovních hodnot

Obsah: vzdělávací nabídka a činnosti s dětmi směřují k objevování lidových tradic našeho národa a k jejich prožívání

S dětmi jsme se společně připravily na nadcházející Velikonoce. Dozvěděly jsme se něco málo o historii Velikonoc a objevily jsme některé již zapomenuté tradice, ochutnaly jsme tradiční velikonoční pokrm - beránka. No a ještě za námi přišel jeden tatínek ukázat nám, jak se plete velikonoční pomlázka z osmi proutků.

Pohádek jsou plné stránky, sejdeme se u čítanky

Záměr: rozvoj elementárních poznatků o okolním světě a jeho dění

Obsah: prostřednictvím vzdělávacích činností dítě získává poznatky o kulturním dědictví světa

Při příležitosti výročí narození H. CH. Andersena jsme s dětmi oslavily Mezinárodní den dětské knihy. Děti se seznámily s historií knih, zjistily, kdo je to spisovatel, ilustrátor a také si na ně zahrály. Navštívily místní knihovnu a vyrobily si ruční papír.  Po obědě na ně čekalo překvapení v podobě rodičů, kteří četli oblíbené knížky před odpočinkem.

 

Kluci kočičí

Záměr: rozpoznat znaky jara a co k němu patří, správně pojmenovat rostliny a živočichy v přírodě

Obsah: vzdělávací nabídka je zaměřena tak, aby u dětí probouzela pocit sounáležitosti a soucítění s přírodou. Činnosti umožňují dětem vnímat znaky jara všemi smysly.

Děti poznávaly zvířata a jejich mláďata, která můžeme vidět na dvoře. Modelovaly ptačí hnízda s vajíčky, motaly klubíčka jako koťata, vyráběly Kluky kočičí, stavěly si dvůr s domácími zvířaty a hrály pohádku O koťátku které zapomnělo mňoukat. Celý týden nás provázela písnička:

Kdo a kdo a kdo to je, co tu kolem brousí,

kdo si nedá pokoje, všude strká vousy.

Či a či a čičiči jsou to kluci kočičí.

 

Jaro dělá pokusy

Záměr: rozpoznat znaky jara a co k němu patří, správně pojmenovat rostliny a živočichy v přírodě

Obsah: vzdělávací nabídka je zaměřena tak, aby u dětí probouzela pocit sounáležitosti a soucítění s přírodou. Činnosti umožňují dětem vnímat znaky jara všemi smysly.

S dětmi jsme vmínaly pozvolna probouzející se jarní přírodu a hledaly první posly jara. Při pokusech jsme pozorovaly klíčící semínka, sněženky obarvené inkoustovou vodou a pučící pupeny na jarních větvičkách. Také jsme přemýšlely nad tím, co všechno musí udělat jaro...

Vytáhnou trávu z hlíny a na zeleno natřít,

načernit pěkně stíny a všechno živé sbratřit.

Nachystat noty ptáčkům, obléci nahé stromy,

vysmát se poškoláčkům, pozlatit střechy, domy. (Fr. Halas)

 

 

Dupy, dupy, dup, draka bolí zub!

Záměr: otevřít dětem svět kulturního dědictví a tradic národa

Obsah: vzdělávací nabídka a činnosti směřují k objevování kulturního dědictví našeho národa a k jeho prožívání.

Děti se seznámily s pohádkovou postavou - drakem. Naučily se rozeznávat dobro a zlo, kladné a záporné pohádkové postavy. Vyrobily si draka a jeho sluj, počítaly dračí hlavy, kreslily dračí zuby, poznávaly na kterou hlásku začínají pohádkové postavy a zahrály si divadlo.

 

Z pohádky do pohádky

Záměr: otevřít dětem svět kulturního dědictví a tradic národa

Obsah: vzdělávací nabídka a činnosti směřují k objevování kulturního dědictví našeho národa a k jeho prožívání.

Děti se vydaly s čarodějnicí Kadimůrou do království pohádek a společně překonávaly překážky na této pohádkové cestě. Dokonce si i na vlastní kůži vyzkoušely ukrutný boj s opravdovým rytířem...

 

Zimní olympijské hry

Záměr: seznámit děti s kulturním a přírodním bohatstvím naší země i vzdálenějších míst naší planety

Obsah: vzdělávací nabídka a činnosti zprostředkovávají dětem poznatky o krásách blízkého okolí našeho domova, naší země a okolního světa z hlediska historického i přírodního bohatství. Při výletech děti poznávají odlišné prostředí a učí se v něm bezpečně pohybovat.

Děti se seznámily s pojmem a filozofií olympiských her, malovaly a skládaly olympijské kruhy (poznávaly geometrické tvary), pantomimou ztvárnily zimní sporty - lyžování, snoubording, skoky na lyžích, bruslení, krasobruslení, biatlon, hokej ..., vyrobily si medaile a českou vlajku a vyzkoušely si jaké to je stát na stupních vítězů.

 

Daleko na severu je Grónská zem

Záměr: seznámit děti s kulturním a přírodním bohatstvím naší země i vzdálenějších míst naší planety

Obsah: vzdělávací nabídka a činnosti zprostředkovávají dětem poznatky o krásách blízkého okolí našeho domova, naší země a okolního světa z hlediska historického i přírodního bohatství. Při výletech děti poznávají odlišné prostředí a učí se v něm bezpečně pohybovat.

Děti si ukázaly Grónskou zemi na mapě a glóbusu, seznámily se s lidmi, kteří žijí na severu - Eskymáky, s jejich obydlím - iglů, poznávaly typická severská zvířata (tuleň, lední medvěd, pižmoň, tučňák, lachtan, běluha, grónská velryba...), naučily se eskymáckou abecedu a píseň J. Nohavici Daleko na severu je Grónská zem.

 

Bude zima, bude mráz, kam se ptáčku kam schováš?

Záměr: zprostředkovat zákonitosti přírody v zimním období

Obsah: vzdělávací nabídka a činnosti pomáhají dětem pochopit změny v přírodě, které zimní období přináší. Prostřednictvím experimentů, pokusů a pozorování jsou dětem zprostředkovány základní informace o tom, jak počasí v zimě ovlivňuje životní prostředí a živé organismy.

Děti se seznámily s nejznámějšími ptáky žijícími u nás. Rozlišovaly ptáky odlétající do teplých krajin a přezimující. Poznávaly stavbu těla a učily se o ptáky pečovat v zimním období.

 

My tři králové jdeme k Vám

Záměr: otevřít dětem svět tradic národa a duchovních hodnot, zprostředkovat zákonitosti přírody v zimním období

Obsah: vzdělávací nabídka a činnosti s dětmi směřují k objevování tradic, k jejich prožívání. Děti se snaží  pochopit změny přírody, které zimní období přináší.

Děti oslavily svátek Tří králů zpěvem koledy, prohlédly si v kostele perníkový betlém, vyrobily si tříkrálovou korunu, kometu, pro rodiče dokonce samy přichystaly 'uvítací překvapení'.

 

Už je tu zas vánoční čas...

Záměr: otevřít dětem svět kulturního dědictví, tradic národa a duchovních hodnot

Obsah: vzdělávací nabídka a činnosti s dětmi směřují k objevování lidových tradic našeho národa a k jejich prožívání. Děti mají dojít k poznání, že zvyky a tradice shromažďují a stmelují rodinu i širší společenství.

Společně s dětmi jsme si povídaly o vánočních zvycích a tradicích, vyráběli jsme vánoční ozdoby, poslouchaly a zpívaly koledy a těšily se na Vánoce!

 

Fouká vítr do komína

Záměr: rozvoj poznatků o proměnách podzimní přírody

Obsah: vzdělávací nabídka a činnosti podporují u dětí rozvoj znalostí o proměnách podzimní přírody, přibližují dětem vliv změny počasí na přírodu. Aktivity jsou zaměřené na smyslové vnímání přírody.

Tento týden si děti opravdu užily podzimní počasí v celé své kráse - silný vítr, meluzínu, námrazu, sluníčko a dokonce i pár sněhových vloček!

 

Ráčci v keramické dílně

Záměr: rozvoj jemné motoriky, tvořivosti a fantazie.

Obsah: vánoční dárek.

V pátek 29. 11. si děti z Ráčku poprvé vyzkoušely tvořit z keramické hlíny v nové dílně. Práce s hlínou se jim moc líbila. Jen se podívejte!

 

Kam se ježek v zimě schoval?

Záměr: rozvoj poznatků o proměnách podzimní přírody.

Obsah: vzdělávací nabídka a činnosti podporují u dětí rozvoj znalostí o změnách v přírodě na podzim. O chování živočichů na podzim a přípravě na zimu. Děti se seznamují s pojmem hmyzožravec, noční lovec a zimní spánek.

 

Svatý Martin na bílém koni přijíždí

Záměr: otevřít dětem svět kulturního dědictví, tradic národa a duchovních hodnot.

Obsah: vzdělávací nabídka, činnosti s dětmi směřují k objevování lidových tradic našeho národa a k jejich prožívání. Děti mají dojít k poznání, že zvyky a tradice mají důležitou funkci - shromažďují a stmelují rodinu i širší společenství (vesnici, zájmové spolky, národ...).

Děti se seznámily s legendou o sv. Martinovi, vyrobily Martinovi koně, upekli martinské rohlíčky a do lahve stočily mladé víno.

 

Sadaři, sadaři, těšili se na září

Záměr: rozvoj poznatků o proměnách podzimní přírody.

Obsah: vzdělávací nabídka a činnosti podporují u dětí rozvoj znalostí o změnách v přírodě na podzim, seznamují děti s bohatstvím úrody a možnostmi jejího využití, s pracemi spojenými s tímto ročním obdobím.  Přibližují dětem vliv změny počasí na přírodu.  Aktivity jsou zaměřené na smyslové vnímání přírody.

Děti nejvíce bavila výroba ovocného salátu a krájení ovoce. A pak i ochutnávka ...

 

Podzim kráčí zelení, všechno kolem promění

Záměr: rozvoj poznatků o proměnách podzimní přírody.

Obsah: vzdělávací nabídka a činnosti podporují u dětí rozvoj znalostí o změnách v přírodě na podzim, seznamují děti s bohatstvím úrody a možnostmi jejího využití, s pracemi spojenými s tímto ročním obdobím.  Přibližují dětem vliv změny počasí na přírodu.  Aktivity jsou zaměřené na smyslové vnímání přírody.

Děti si vyrobily domečky pro lesní skřítky. Využívaly především přírodniny, které nasbíraly při vycházkách.