Žabky

Alena Mašterová

Ludmila Musilová

Ivana Tomanová - asistentka pedagoga

Školní rok 2017/2018


'Kam se ptáčku, kam schováš...' 19. - 23. 2. 2018

Cíl: prostřednictvím přirozených situací a plánovaných činností dovést dítě:k rozvoji proenvironmentálního chování a seznámení se s druhy ptáků, kteří u nás přezimu


 

Masopust  5. - 16. 2. 2018

Cíl - prostřednictvím přirozených situací i plánovaných činností dovést dítě k vytvoření kladného vztahu k místu, kde dítě žije a k seznámení s krajovými zvyklostmi, tradicemi národaZ pohádky do pohádky  8. - 18. 1. 2018

Cíl - prostřednictvím přirozených situací i plánovaných činností dovést dítě:

- k navazování kamarádských vztahů, správné vzájemné komunikaci, pochopení a přijetí       pravidel společného soužití

Děti se naučily prostřednictvím pohádek prosociálnímu chování, navazování vztahů ve třídě, verbálnímu projevu. Zdramatizovaly si pohádku o Třech prasátkách a každý den si převyprávěly, společně s p. učitelkou, pohádky O Budulínkovi, O Červené Karkulce a výstupem byla krásná kniha pohádek, kerou si děti doma jistě společně s rodiči přečetli.

 

 

'My tři králové...' 2.- 5. 1. 2018

Cíl - prostřednictvím přirozených situací i plánovaných činností dovést dítě:

- k vytvoření kladného vztahu k místu, kde dítě žije

- k seznámení s krajovými zvyklostmi, tradicemi národa


Letošní 'putování Tří králů' nám připomnělo společné vánoční chvíle s rodinou a také
jsme nezapomněli na samotné poslání jejich 'darů'. Dalekou cestu do Betléma jsme si s dětmi
společně našli na dnešní mapě a ztvárnili jsme jejich putování dramaticky - v centru Divadlo,
symbolicky - v centru Kostky a Manipulační a stolní hry. V Atelieru jsme si vyrobili 'tříkrálové
koruny'.

Andělské zvonění 11. - 22. 12. 2017

Cíle - prostřednictvím přirozených situací i plánovaných činností dovést dítě:

- k vytvoření kladného vztahu k místu, kde dítě žije

- k seznámení s krajovými zvyklostmi, tradicemi národa

- k posílení vztahů s ostatními dětmi, rodiči, školou a obcí

 

Mikuláš 4. - 8. 12. 2017

Cíl: seznámit děti s tradicemi národa

 

Už je tu adventní čas 27. - 1. 12. 2017

Cíl: prostřednictvím přirozených situací a plánovaných činností dovést dítě k poznávání tradic vánoc a této doby

Těšíme se na vánoce a tento adventní čas nám připomíná hodnoty pospolitosti, lásky a štěstí. Děti se prostřednictvím aktivit v centrech seznámily se symboly vánoc a s přínosem pro rodinu a rodinné hodnoty a s  tradicemi naší země.

 


 

Doma jsme všichni pospolu 20. - 24. 11. 2017

 

Cíl:- prostřednictvím přirozených situací i plánovaných činností dovést dítě:

- k pochopení významu rodiny pro člověka (sociální vztahy, významné události v rodině)' Vklouzl vítr do dvorečka...' 13. - 16. 11. 2017

Cíl - prostřednictvím přirozených situací i plánovaných činností dovést dítě:


-  k rozvoji znalostí o změnách v přírodě ve všech ročních obdobích


Větřík Petřík nás přenesl do podzimního počasí, které se děti dle obrázků naučily

pojmenovat - sychravo, mlha, déšť, zima, mráz a také věděly, jak je důležité se vhodně

obléknout a prospět tak tím i  svému zdraví. Hra na tělo ' září, říjen,listopad, koho zebe

není rád...' nás naučila pojmenovávat různé části oblečení a také části těla. V alteliéru si

dětivystřihly a poskládaly děštníky, které je chránily před deštěm, vymalovaly si své boty do

plískanic a  z velkých mraků už též začal padat sních - děti rozvíjely svou jemnou motoriku

a fantazii.

 

Zimní spáči 30. 11. - 3. 12. 2017

Cíl - prostřednictvím přirozených situací i plánovaných činností dovést dítě:

- k rozvoji znalostí o změnách v přírodě ve všech ročních obdobích


V těchto dnech se děti naučily poznávat a správně pojmenovávat zvířátka, která se chystají na

zimu. Dozvědely se též, kde a jak které přezimuje, jaké zásoby si chystá na zimní období. V

centrech aktivit své dovednosti a znalosti využily - v divadle si vymyslely příběh pro uspávání

zvířátek a v centru hudba se jim podařilo Orffovými nástroji zahrát pro zvířátka ukolébavku.

Společně jsme se pak chystali na ZAMYKÁNÍ ZAHRADY - děti si vyráběly svá světýlka a

nezapomněli jsme ani na příběh sv. Martina, kterým jsme dětem připomněly poselství této

osobnosti.

 

 

Co je zdravé? 23. - 27. 10. 2017

Cíl - prostřednictvím přirozených situací i plánovaných činností dovést dítě:

- k pěstování zdravého životního stylu a péči o zdraví své i ostatních

 

' Já jsem malý človíček...' 16. - 20.10. 2017

Cíl - prostřednictvím přirozených situací i plánovaných činností dovést dítě:

- k rozvoji proenvironmentálního chování

 

'Vlaštovičko, leť...' 8. - 13. 10. 2017

Cíl - prostřednictvím přirozených situací i plánovaných činností dovést dítě:

-  k rozvoji znalostí o změnách v přírodě ve všech ročních obdobích

 

Podzime, podzime... 2. - 6. 10. 2017

Cíl - prostřednictvím přirozených situací i plánovaných činností dovést dítě:

-k rozvoji znalostí o změnách v přírodě ve všech ročních obdobích

Děti se tento týden učily poznávat a pojmenovávat barvy, seznámily se s proměnami podzimní přírody. Na vycházkách sbíraly listí, kaštany. V ateliéru pak otiskovaly listy do barev slunce, v centru domácnost chystaly občerstvení z podzimních plodin, které se naučily správně pojmenovávat, v centru hudba zatančily mazurku a v centru divadlo si zdramatizovaly veršovanou báseň 'princeznička na bále'. V ranním kruhu vyjadřovaly své pocity z podzimního počasí a pojmenovávaly části oblečení, které už na podzim začaly nosit. Vše co jsme se dozvěděli o podzimní přírodě, jsme si vyzkoušeli na hipoterapii v Domašově. Pobyt v podzimní přírodě přímo s koňmi nás nadchnul a dozvěděli jsme se, jak se koníci chystají na zimu, jak se o ně pečuje a v neposlední řadě jsme si na nich zajezdili a zkusili si zaklusat a překonávat překážky.

 

 


Svatý Václav - 25. - 29. 9. 2017

Záměr: přiblížit dítěti místo, kde vyrůstá, otevřít dítěti svět kulturního dědictví, tradic národa

a duchovních hodnot; vzdělávací nabídku charakterizují takové činnosti, při nichž si děti

vytváří kladný vztah k místu, kde žijí. Děti se seznamují s krajovými zvyklostmi

Cíle - prostřednictvím přirozených situací i plánovaných činností dovést dítě:

- k vytvoření kladného vztahu k místu, kde dítě žije

- k seznámení s krajovými zvyklostmi, tradicemi národa


Děti se dle čteného příběhu a fotografíí seznámily s postavou Svatého Václava a

jeho významem v historii českého národa. Ztvárnily ho na koni - malovaly  temperou.

 

'Těšili se sadaři...' 18. - 22. 9. 2017

Záměr: rozvoj poznatků o proměnách přírody, vést děti k zodpovědnosti za planetu Zemi

Cíle - prostřednictvím přirozených situací i plánovaných činností dovést dítě:

- k rozvoji znalostí o změnách v přírodě ve všech ročních období

-  seznamovat děti s bohatstvím úrody a možnostmi jejího využití a s pracemi na zahradě


Koulelo se koulelo, píseň o jablíčku nás seznámila s tématem tohoto týdne. Kdo je sadař, co

sklízí a proč. Naučili jsme se poznávat a správně pojmenovat 3 druhy ovoce. V ateliéru jsme

malovali hrušky, jablka, švestky a z ovoce jsme si připravili zdravou svačinku. Ochutnávali

jsme jablíčka a sdělovali JAKÁ JSOU, vnímali jsme je všemi smysly a též jsme se tímto

naučili přídavná jména.

 

 

'Žabička zelená...' 4. - 15. 9. 2017

Záměr: dovést dítě k adaptaci na pobyt v mateřské škole

Cíle - prostřednictvím přirozených situací i plánovaných činností dovést dítě:

- k navazování kamarádských vztahů, správné vzájemné komunikaci, pochopení a

přijetí pravidel společného soužití


Třídou Žabiček byla slyšet naše píseň ' Žabička zelená...', která nás provází a pomáhá nám

se seznamováním se s novým prostředím mateřské školy a s novými kamarády. Děti se s

žabičkou přivítaly a představily se jí jménem a poprvé se jim podařilo pracovat v centrech

aktivit, kde žabičku malovaly, vystřihovaly, chystaly pro ni i rybník a taky si vyzkoušely

pokus s čistou a špinavou vodou pro žabku - jak by se jí tam asi žilo.Vše je pro nás nové, ale

jedno máme společné - chceme si spolu hrát a to nás všechny těší.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

PŘEJEME VŠEM PROSLUNĚNÉ PRÁZDNINY

A DĚKUJEME ZA KRÁSNÝ ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

 

P. UČITELKY BEDÁŇOVÁ HANA, MUSILOVÁ,LUDMILA A ASISTENTKA PEDAGOGA ŘEZANINOVÁ KRISTÝNA

  

'Mé milé léto...' 19. - 23. 6. 2017

Záměr: rozvoj poznatků o proměnách přírody

Cíle - prostřednictvím přirozených situací i plánovaných činností dovést dítě:

 

- k rozvoji znalostí o změnách v přírodě ve všech ročních obdobích

 

 


 

'Indiáni, ti se mají...'- 12.- 16. 6. 2017

Záměr: rozvoj elementárních poznatků o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na

životní prostředí, seznámit děti se vzdálenějším místem naší planety


Cíle -  prostřednictvím přirozených situací i plánovaných činností dovést dítě


- k zprostředkování poznatků o kultuře  okolního světa

 

Děti se seznámily dle demonstračních obrázků a videí s životem Indiánů - proč se tak jmenují, kdo je objevil a jaký způsob života vedli kdysi a nyní a jaké poselství si můžeme vzít z Jejich života do dnešní doby. Děti si v centrech aktivit vyráběly čelenky, lapače snů, skládaly tomahavky, stavěly týpí a lovily bizona.

 

 

 

Poděkování za novou kuchyňku pro třídu Žabiček

Děkujeme panu M. NEKLAPILOVI za zhotovení kuchyňky pro děti na naší zahradu.


'Čáry, máry, ententýky poletíme do Afriky'..22. 5. - 2. 6. 2017

Záměr: rozvoj elementárních poznatků o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na

životní prostředí, seznámit děti se vzdálenějším místem naší planety


Cíle -  prostřednictvím přirozených situací i plánovaných činností dovést dítě


- k zprostředkování poznatků o kultuře  okolního světa


Společně jsme procestovali celou Afriku. Poznávali jsme místní faunu a floru, víme co je oáza,poušť a jak se jmenují obyvatelé druhého největšího světadílu. A jako námořnící jsme putování zakončili plněním úkolů, za které jsme dostali od piráta zlaté kameny. To bylo dlouhé a poučné putování.


 

'Dnes všechny maminky svátek mají...' 9. - 12. 5 2017

Záměr: k pochopení přínosu rodiny pro člověka


Cíle - prostřednictvím přirozených situací i plánovaných činností dovést dítě:

 

- k pochopení významu rodiny pro člověka

 

Svátek maminek - připomněli jsme si důležitou roli maminky v rodině. Děti si poslechly příběh: ' Kdy je maminka nejkrásnější' a poté samy sdělovaly, kdy je pro ně maminka nejkrásnější. Rozvíjely tak verbální projev a  v centru ATELIÉR malovaly  svou rodinu, vyráběly přání a přávěšek na klíče. V centru DOMÁCNOST připraily pro maminku zdravé jarní občerstvení, v centru ZVÍDÁLEK děti naložily do cukru pro maminku smrkové výhonky a už se těší, že z něj bude sirup na kašel. A nezapomněly mamince zazpívat a zrytmizovaly píseň 'Pro maminku' v centru HUDBA.


 

 


· ' 'Když nám svítí červená...' 2. - 5. 5. 2017

Záměr: naučit děti základním pravidlům silničního provozu.

Cíle -  prostřednictvím přirozených situací i plánovaných činností dovést dítě:


ke znalostem v oblasti dopravní výchovy


Děti se seznámily a naučily se základním pravidlům silničního provozu - bezpečný pohyb nejen na silnici. Dle demonstračních obrázku pojmenovávaly dopravní značky a nabyté vědomosti si ověřily na vycházkách do okolí, kde byly přímými účastníky silničního provozu.


 

Kdopak to tu čaruje? - 24. - 28. 4. 2017

Záměr: přiblížit dítěti místo, kde vyrůstá, otevřít dítěti svět kulturního dědictví, tradic národa a duchovních hodnot; vzdělávací nabídku charakterizují takové činnosti, při nichž si děti vytváří kladný vztah k místu, kde žijí. Děti se seznamují s krajovými zvyklostmi, posilují vzájemné vztahy mezi sebou

Cíle - prostřednictvím přirozených situací i plánovaných činností dovést dítě:

 

- seznámení se s tradicemi národa

- rozvíjet prosociální chování ve skupině

 

Čarodějnický rej zahájil tento týden. Děti se převlékly za 'čarodějnice, čaroděje' a seznámily se, dle příběhu, s tradicemi 'pálení čarodějnic'. Vyrobily si své 'pergameny', ve kterých vyjádřily své obavy a strachy, kterých se chtěly zbavit. Symbolicky je spálily v ohni a pak už nastalo opékání na zahradě.

 

 

·

' Když jsem já sloužil...' 18. - 21. 4. 2017

Záměr: rozvoj poznatků o proměnách přírody

Cíle - prostřednictvím přirozených situací i plánovaných činností dovést dítě:

 

- přibližovat dětem vliv změny počasí na přírodu

 

- rozvoj proenvironmentálního chování - poznáváme domácí zvířata 

'Hody, hody, doprovody...'

Záměr: přiblížit dítěti místo, kde vyrůstá, otevřít dítěti svět kulturního dědictví, tradic národa a duchovních hodnot; vzdělávací nabídku charakterizují takové činnosti, při nichž si děti vytváří kladný vztah k místu, kde žijí. Děti se seznamují s krajovými zvyklostmi, posilují vzájemné vztahy mezi sebou, rodiči, školou a obcí.

Cíle - prostřednictvím přirozených situací i plánovaných činností dovést dítě:

· -         - k vytvoření kladného vztahu k místu, kde dítě žije

· -         - k seznámení s krajovými zvyklostmi, tradicemi národa

·

Děti se tento týden seznamují se svátky jara - s tradicemi Velikonočních svátků. V centrech aktivit zdobily vajíčka, sely obilí a pozorovaly klíčení, vystřihovaly a lepily svá velikonoční přání a zahrály si pohádku 'O kohoutkovi a slepičce.' Nezapomněly ani na písničku o jaru, kterou zrytmizovaly Orffovými nástroji - 'Jaro dělá pokusy...'

 

'Jaro dělá pokusy...'

Záměr: rozvoj poznatků o proměnách přírody

Cíle - prostřednictvím přirozených situací i plánovaných činností dovést dítě:

 

- přibližovat dětem vliv změny počasí na přírodu

 

- rozvoj proenvironmentálního chování - poznáváme jarní kytičky

 

Děti se seznámily dle demonstračních obrázků s jarními kytičkami, správně  je pojmenovaly. Na vycházkách pozorují jarní probouzející se přírodu a v zahrádkách kvetoucí kytičky. V centrech aktivit rozvíjely svou fantazii při tvoření a skládání sněženek, keřů zlatého deště a tulipánů. Hudebně zrytmizovaly i jarní píseň 'Na jaře..', kterou doprovodily i pohybem.

 

 Zdraví nás baví

Záměr: dovést dítě k výchově ke zdravému životnímu stylu.

Cíle - prostřednictvím přirozených situací i plánovaných činností dovést dítě:

· - k pěstování zdravého životního stylu a péči o zdraví své i ostatních

 

·

 

Z pohádky do pohádky

Záměr: přiblížit dítěti místo, kde vyrůstá, otevřít dítěti svět kulturního dědictví, tradic národa a duchovních hodnot; vzdělávací nabídku charakterizují takové činnosti, při nichž se děti se seznamují s morálními hodnotami dle pohádkových příběhů

Cíle - prostřednictvím přirozených situací i plánovaných činností dovést dítě:

· -    - k posílení vztahů mezi dětmi,

- -    - seznámení se s morálními hodnotami


 

Karneval je tu!

Záměr: přiblížit dítěti místo, kde vyrůstá, otevřít dítěti svět kulturního dědictví, tradic národa a duchovních hodnot; vzdělávací nabídku charakterizují takové činnosti, při nichž si děti vytváří kladný vztah k místu, kde žijí. Děti se seznamují s krajovými zvyklostmi, posilují vzájemné vztahy mezi sebou, rodiči, školou a obcí.

Cíle - prostřednictvím přirozených situací i plánovaných činností dovést dítě:

· -        - k vytvoření kladného vztahu k místu, kde dítě žije

· -        - k seznámení s krajovými zvyklostmi, tradicemi národa

 

N  Na masopustní dobu se těšíme nejvíce. Přichází k nám pomalu jaro, ale než se tak stane,můžeme se veselit, než přijde doba půstu. Děti se seznámily s těmito tradicemi dle příběhu POHÁDKY Z CHALOUPKY NA VRŠKU. Vyvrcholením tohoto tématu, byl náš společný třídní karneval. Děti si zasoutěžily, zahrály si 'židičkovou' a společné veselí jsme ukončili novým tancem, který jsme se naučili. Hádejte který to byl?

'Já jsem muzikant...'

Záměr: rozvoj elementárních poznatků o okolním světě a jeho dění, přiblížit dětem řemesla

a povolání a jejich náplň


Cíle -  prostřednictvím přirozených situací i plánovaných činností dovést dítě:


- ke znalostem profesí

 

 

Muzikanti nás tento týden vedli. Poznávali jsme s nimi hudební nástroje, které jsme dokázali pojmenovat a výtvarně vyjádřit. Děti si zahrály nejen na hudební Orffovy nástroje, ale zkusily si pantomimicky vyjádřit různé profese. A nejzajímavější byly profese jejich rodičů! A to proto, že se samy zajímaly o to, co jejich rodiče dělají a jaká je pracovní náplň jejich povolání.

 

 

 

 

 

Dinosauři - vznik života na planetě Zemi

Záměr: rozvoj elementárních poznatků o okolním světě a jeho dění

Cíle -  prostřednictvím přirozených situací i plánovaných činností dovést dítě:


- k zprostředkování poznatků o vzniku života na planetě Zemi

 

 

Přirozeným přechodem od vesmírného tématu se děti samy začaly zajímat o to, jak vlastně vznikla planeta Země a život na ní. I když by se na první pohled zdálo, že je toto téma pro děti hůře uchopitelné z pohledu vnímání času, opak byl pravdou. Děti se nadšeně pustily do objevování pomocí encyklopedíí a filmu K. Zemana - Cesta do pravěku. Všichni se s zapojili do činností v centrech aktivit. Zde vyráběli prvního trilobita, malovali dinosaury, které si sami donesli. Děti je stavěly z kostek a různých stavebnic. K představě o nich jim velice pomohla i návštěva technického muzea v Brně, kde probíhala výstava Dinosauři na řetězu. Toto téma nás všechny naprosto nadchlo.

 


 

Putujeme vesmírem

Záměr: rozvoj elementárních poznatků o okolním světě a jeho dění

Cíle -  prostřednictvím přirozených situací i plánovaných činností dovést dítě:


- k zprostředkování poznatků o  vesmíru

 

Děti toto téma velice zajímalo a proto jsme se jím zabývali celé dva týdny. Putování po planetách vesmírným prostorem nám pomohl malý kamrád z youtube PAXI. Seznámili jsme se s názvy planet, jejich povrchem a vlastnostmi. Společně jsme si ve třídě  zahráli na vesmír a planety, jak obíhají kolem Slunce. Děti donesly spoustu encyklopedií, dle kterých jsme planety malovali a poznávali. Vyvrcholením byla i muzikoterapie p. Sadílkové - Putovaní malé hvězdy a program pojízdného planetária.

 

 


 

 

....' kam se ptáčku, kam schováš...?'

 

Záměr: rozvoj poznatků o proměnách přírody, vést děti k zodpovědnosti za planetu Zemi

Cíle - prostřednictvím přirozených situací i plánovaných činností dovést dítě:

 

- přibližovat dětem vliv změny počasí na přírodu

 

- rozvoj proenvironmentálního chování - poznáváme ptáky

 

Tento týden jsme s dětmi dle demostračních obrázků a encyklopediíí poznávali

a správně pojmenovávali ptáčky. Zjistili jsme, že někteří odlétají do teplých krajin a ti,

kteří u nás přezimují potřebují i naši pomoc - vyráběli jsme krmení pro ptáčky a budky.

Společně jsme si zahráli i pohybovou hru 'Čížečku, čížečku...'

 

<