Zápis MŠ

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY POTŮČEK

na školní rok 2024/2025

úterý 7. 5. 2024

8.00 – 15.00 hod.

 

Hlavním kritériem přijetí je trvalý pobyt dítěte v obci Říčany a věk dítěte (viz.  kritéria přijetí dítěte).

 

Pokud to kapacita MŠ dovolí, přijímáme i děti tříleté v období září - prosinec 2024 s nástupem do MŠ v den 3 let dítěte.

 

Zápis do MŠ Potůček 2024

 

 

 

Výsledky správního řízení o přijetí do Mateřské školy Potůček

na školní rok 2024/2025

Seznam PŘIJATÝCH dětí podle registračních čísel

Seznam NEPŘIJATÝCH dětí podle registračních čísel

 

Zveřejnění seznamu přijatých dětí podle registračních čísel se považují rozhodnutí o PŘIJETÍ za oznámená. Toto rozhodnutí bude vyvěšeno po dobu 15 dní. Rodiče si NEMUSÍ chodit pro rozhodnutí.

Rodiče NEPŘIJATÝCH dětí si PŘIJDOU pro rozhodnutí o nepřijetí ve středu 22. 5. 2024 od 10:00 do 15:00 hod. do ředitelny MŠ na Rosické 440.

Adaptační den pro nově přijaté děti bude ve čtvrtek 6. 6. 2024 od 10:30 do 11:00 hod. na Rosické 440 ve třídě Ráček a Rybičky (třídy ve starší části budovy). S dětmi budou ve třídě rodiče.

Informační schůzka pro rodiče bude v pondělí 10. 6. 2024 v 15:30 hod. na Rosické 440 ve třídě Ráček (vchod u ředitelny).