Žabky

Školní rok 2020/2021

Učitelky:                            Hana Bedáňová, Bc. Martina Špičková

Školnice:                           Pavla Honzáková

 

Od září 2019 dáváme pravidelně každý týden fotografie z jednotlivých tříd a činností k jednotlivým tématům na uzavřenou facebookovou skupinu pro rodiče MŠ Potůček Říčany kam se můžete přihlásit.

 


Vítejte ve školním roce 2018/2019

ZÁŘÍ :

V tomto měsíci jsme se  seznámili s těmito tématy:

'My jsme třída Žabiček' - učíme se spolu komunikovat, poznávat své kamarády, prostředí naší školky, třídy, zaměstnance, p. učitelky. Je toho mnoho, co musíme zvládnout, ale my se nebojíme, jsme třída Žabiček, plná kluků, holčiček...a snažíme si pomáhat.

'Těšili se sadaři, těšili se na září...', 'Budulínku, dej mi hrášku...' - seznamujeme se s dary naší školní zahrady, poznáváme ovoce a zeleninu a jejich využíti, skladování.

Skřítek Medovníček a duhové kapky, Skřítek Medovníček a pavouček Eda - rozvíjíme poznatky o okolním světě, o vývoji a jeho proměnách, povědomí o živé i neživé přírodě - 'co lépe poznáme, to lépe ochráníme.'


 

ŘÍJEN:

V tomto měsíci jsme se  seznámili s těmito tématy:

'Na stejné zemi co my, bydlí tu s námi stromy...' - toto téma nás dovedlo do říše stromů, poznávali jsme rozdíly mezi jehličnatými, listnatými stromy, dokonce jsme se naučili i rozpoznat a spráně pojmenovat smrk, borovici, jedli, břízu, lípu - hodně nám pomohla vycházka do lesa, kde jsme oslavili i Den stromů. Už víme, že i strom je živý, JAK a PROČ vede živiny a vodu do svého'těla'.

'Zamykám, zamykám zahradu' - nabyté zkušenosti z minulých tématických dní jsme ihned využili na školní zahradě. Společně s rodiči jsme připravili zahradu k zimnímu spánku, vytvořili jsme prostor pro obyvatele naší zahrady - brouky a hmyz a postavili jsme jim hmyzí domeček. Postupně se dozvídáme o tom, proč je důležité zimní období pro přírodu, jak se na něj připravit a co se vlastně 'děje v trávě'.LISTOPAD

V měsíci listopadu nás zaujala tato témata:

'Cupy, dupy u chalupy...' - děti se uči poznávat a rozvíjet své znalosti o jednotlivých zvířatech, která se chystají na zimní období. K tomuto účelu jim pomohla dramatizace pohádky 'O BOUDĚ BUDCE', prostřednictvím níž si děti rozvíjí svou slovní zásobu a upevňují si své nabyté znalosti o jednotlivých zvířatech a jejich přezimování.

'Tik, tak, hodiny tikají nám celé dny' - střídání dne a noci, ročních období, správné pojmenování částí dne a činností, které v nich probíhají, to vše se děti naučily a pokusily se i zdramatizovat (ráno - vstávání, ranní hygiena, oblékání, snídaně, poledne, večer, noc...)

'Už je tu zas, adventní čas'

PROSINEC

Měsíc prosinec už prichází s adventním časem:

Už je tu zas, adventní čas - děti se prostřednictvím příběhu o narození Ježíška seznamují s tradicemi a symboly Vánoc a s adventní dobou. Nadšeně se chystaly na Vánoce ve školce, pekly perníčky, zdobily třídu, vyráběly adventní věnec.

'Mikuláši, Mikuláši...', Andělské zvonění - do adventní doby patří i tradice Mikulášské nadílky, která proběhla i u nás ve školce. Pomocí 'adventní spirály', která nás provázela celou totuto dobou si děti uvědomovaly důležitost čekání a příprav na Vánoce. Děti se tak aktivně seznamují s tradicemi národa, posilují své vzájemné vztahy.

'Stojí bubák za vraty...' - znaky zimního času, ve kterém probíhá adventní doba, děti vnímaly a přenesly se tak do tohoto tématu prostřednictvím hádanek a říkadel typických pro zimní období. Děti tak rozvíjí povědomí o živé i neživé přírodě, vnímají změny počasí a střídání ročních období.

 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Školní rok 2017/2018


'Kam se ptáčku, kam schováš...' 19. - 23. 2. 2018

Cíl: prostřednictvím přirozených situací a plánovaných činností dovést dítě:k rozvoji proenvironmentálního chování a seznámení se s druhy ptáků, kteří u nás přezimu


 

Masopust  5. - 16. 2. 2018

Cíl - prostřednictvím přirozených situací i plánovaných činností dovést dítě k vytvoření kladného vztahu k místu, kde dítě žije a k seznámení s krajovými zvyklostmi, tradicemi národaZ pohádky do pohádky  8. - 18. 1. 2018

Cíl - prostřednictvím přirozených situací i plánovaných činností dovést dítě:

- k navazování kamarádských vztahů, správné vzájemné komunikaci, pochopení a přijetí       pravidel společného soužití

Děti se naučily prostřednictvím pohádek prosociálnímu chování, navazování vztahů ve třídě, verbálnímu projevu. Zdramatizovaly si pohádku o Třech prasátkách a každý den si převyprávěly, společně s p. učitelkou, pohádky O Budulínkovi, O Červené Karkulce a výstupem byla krásná kniha pohádek, kerou si děti doma jistě společně s rodiči přečetli.

 

 

'My tři králové...' 2.- 5. 1. 2018

Cíl - prostřednictvím přirozených situací i plánovaných činností dovést dítě:

- k vytvoření kladného vztahu k místu, kde dítě žije

- k seznámení s krajovými zvyklostmi, tradicemi národa


Letošní 'putování Tří králů' nám připomnělo společné vánoční chvíle s rodinou a také
jsme nezapomněli na samotné poslání jejich 'darů'. Dalekou cestu do Betléma jsme si s dětmi
společně našli na dnešní mapě a ztvárnili jsme jejich putování dramaticky - v centru Divadlo,
symbolicky - v centru Kostky a Manipulační a stolní hry. V Atelieru jsme si vyrobili 'tříkrálové
koruny'.

Andělské zvonění 11. - 22. 12. 2017

Cíle - prostřednictvím přirozených situací i plánovaných činností dovést dítě:

- k vytvoření kladného vztahu k místu, kde dítě žije

- k seznámení s krajovými zvyklostmi, tradicemi národa

- k posílení vztahů s ostatními dětmi, rodiči, školou a obcí

 

Mikuláš 4. - 8. 12. 2017

Cíl: seznámit děti s tradicemi národa

 

Už je tu adventní čas 27. - 1. 12. 2017

Cíl: prostřednictvím přirozených situací a plánovaných činností dovést dítě k poznávání tradic vánoc a této doby

Těšíme se na vánoce a tento adventní čas nám připomíná hodnoty pospolitosti, lásky a štěstí. Děti se prostřednictvím aktivit v centrech seznámily se symboly vánoc a s přínosem pro rodinu a rodinné hodnoty a s  tradicemi naší země.

 


 

Doma jsme všichni pospolu 20. - 24. 11. 2017

 

Cíl:- prostřednictvím přirozených situací i plánovaných činností dovést dítě:

- k pochopení významu rodiny pro člověka (sociální vztahy, významné události v rodině)' Vklouzl vítr do dvorečka...' 13. - 16. 11. 2017

Cíl - prostřednictvím přirozených situací i plánovaných činností dovést dítě:


-  k rozvoji znalostí o změnách v přírodě ve všech ročních obdobích


Větřík Petřík nás přenesl do podzimního počasí, které se děti dle obrázků naučily

pojmenovat - sychravo, mlha, déšť, zima, mráz a také věděly, jak je důležité se vhodně

obléknout a prospět tak tím i  svému zdraví. Hra na tělo ' září, říjen,listopad, koho zebe

není rád...' nás naučila pojmenovávat různé části oblečení a také části těla. V alteliéru si

dětivystřihly a poskládaly děštníky, které je chránily před deštěm, vymalovaly si své boty do

plískanic a  z velkých mraků už též začal padat sních - děti rozvíjely svou jemnou motoriku

a fantazii.

 

Zimní spáči 30. 11. - 3. 12. 2017

Cíl - prostřednictvím přirozených situací i plánovaných činností dovést dítě:

- k rozvoji znalostí o změnách v přírodě ve všech ročních obdobích


V těchto dnech se děti naučily poznávat a správně pojmenovávat zvířátka, která se chystají na

zimu. Dozvědely se též, kde a jak které přezimuje, jaké zásoby si chystá na zimní období. V

centrech aktivit své dovednosti a znalosti využily - v divadle si vymyslely příběh pro uspávání

zvířátek a v centru hudba se jim podařilo Orffovými nástroji zahrát pro zvířátka ukolébavku.

Společně jsme se pak chystali na ZAMYKÁNÍ ZAHRADY - děti si vyráběly svá světýlka a

nezapomněli jsme ani na příběh sv. Martina, kterým jsme dětem připomněly poselství této

osobnosti.

 

 

Co je zdravé? 23. - 27. 10. 2017

Cíl - prostřednictvím přirozených situací i plánovaných činností dovést dítě:

- k pěstování zdravého životního stylu a péči o zdraví své i ostatních

 

' Já jsem malý človíček...' 16. - 20.10. 2017

Cíl - prostřednictvím přirozených situací i plánovaných činností dovést dítě:

- k rozvoji proenvironmentálního chování

 

'Vlaštovičko, leť...' 8. - 13. 10. 2017

Cíl - prostřednictvím přirozených situací i plánovaných činností dovést dítě:

-  k rozvoji znalostí o změnách v přírodě ve všech ročních obdobích

 

Podzime, podzime... 2. - 6. 10. 2017

Cíl - prostřednictvím přirozených situací i plánovaných činností dovést dítě:

-k rozvoji znalostí o změnách v přírodě ve všech ročních obdobích

Děti se tento týden učily poznávat a pojmenovávat barvy, seznámily se s proměnami podzimní přírody. Na vycházkách sbíraly listí, kaštany. V ateliéru pak otiskovaly listy do barev slunce, v centru domácnost chystaly občerstvení z podzimních plodin, které se naučily správně pojmenovávat, v centru hudba zatančily mazurku a v centru divadlo si zdramatizovaly veršovanou báseň 'princeznička na bále'. V ranním kruhu vyjadřovaly své pocity z podzimního počasí a pojmenovávaly části oblečení, které už na podzim začaly nosit. Vše co jsme se dozvěděli o podzimní přírodě, jsme si vyzkoušeli na hipoterapii v Domašově. Pobyt v podzimní přírodě přímo s koňmi nás nadchnul a dozvěděli jsme se, jak se koníci chystají na zimu, jak se o ně pečuje a v neposlední řadě jsme si na nich zajezdili a zkusili si zaklusat a překonávat překážky.

 

 


Svatý Václav - 25. - 29. 9. 2017

Záměr: přiblížit dítěti místo, kde vyrůstá, otevřít dítěti svět kulturního dědictví, tradic národa

a duchovních hodnot; vzdělávací nabídku charakterizují takové činnosti, při nichž si děti

vytváří kladný vztah k místu, kde žijí. Děti se seznamují s krajovými zvyklostmi

Cíle - prostřednictvím přirozených situací i plánovaných činností dovést dítě:

- k vytvoření kladného vztahu k místu, kde dítě žije

- k seznámení s krajovými zvyklostmi, tradicemi národa


Děti se dle čteného příběhu a fotografíí seznámily s postavou Svatého Václava a

jeho významem v historii českého národa. Ztvárnily ho na koni - malovaly  temperou.

 

'Těšili se sadaři...' 18. - 22. 9. 2017

Záměr: rozvoj poznatků o proměnách přírody, vést děti k zodpovědnosti za planetu Zemi

Cíle - prostřednictvím přirozených situací i plánovaných činností dovést dítě:

- k rozvoji znalostí o změnách v přírodě ve všech ročních období

-  seznamovat děti s bohatstvím úrody a možnostmi jejího využití a s pracemi na zahradě


Koulelo se koulelo, píseň o jablíčku nás seznámila s tématem tohoto týdne. Kdo je sadař, co

sklízí a proč. Naučili jsme se poznávat a správně pojmenovat 3 druhy ovoce. V ateliéru jsme

malovali hrušky, jablka, švestky a z ovoce jsme si připravili zdravou svačinku. Ochutnávali

jsme jablíčka a sdělovali JAKÁ JSOU, vnímali jsme je všemi smysly a též jsme se tímto

naučili přídavná jména.

 

 

'Žabička zelená...' 4. - 15. 9. 2017

Záměr: dovést dítě k adaptaci na pobyt v mateřské škole

Cíle - prostřednictvím přirozených situací i plánovaných činností dovést dítě:

- k navazování kamarádských vztahů, správné vzájemné komunikaci, pochopení a

přijetí pravidel společného soužití


Třídou Žabiček byla slyšet naše píseň ' Žabička zelená...', která nás provází a pomáhá nám

se seznamováním se s novým prostředím mateřské školy a s novými kamarády. Děti se s

žabičkou přivítaly a představily se jí jménem a poprvé se jim podařilo pracovat v centrech

aktivit, kde žabičku malovaly, vystřihovaly, chystaly pro ni i rybník a taky si vyzkoušely

pokus s čistou a špinavou vodou pro žabku - jak by se jí tam asi žilo.Vše je pro nás nové, ale

jedno máme společné - chceme si spolu hrát a to nás všechny těší.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

PŘEJEME VŠEM PROSLUNĚNÉ PRÁZDNINY

A DĚKUJEME ZA KRÁSNÝ ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

 

P. UČITELKY BEDÁŇOVÁ HANA, MUSILOVÁ,LUDMILA A ASISTENTKA PEDAGOGA ŘEZANINOVÁ KRISTÝNA

  

'Mé milé léto...' 19. - 23. 6. 2017

Záměr: rozvoj poznatků o proměnách přírody

Cíle - prostřednictvím přirozených situací i plánovaných činností dovést dítě:

 

- k rozvoji znalostí o změnách v přírodě ve všech ročních obdobích

 

 


 

'Indiáni, ti se mají...'- 12.- 16. 6. 2017

Záměr: rozvoj elementárních poznatků o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na

životní prostředí, seznámit děti se vzdálenějším místem naší planety


Cíle -  prostřednictvím přirozených situací i plánovaných činností dovést dítě


- k zprostředkování poznatků o kultuře  okolního světa

 

Děti se seznámily dle demonstračních obrázků a videí s životem Indiánů - proč se tak jmenují, kdo je objevil a jaký způsob života vedli kdysi a nyní a jaké poselství si můžeme vzít z Jejich života do dnešní doby. Děti si v centrech aktivit vyráběly čelenky, lapače snů, skládaly tomahavky, stavěly týpí a lovily bizona.

 

 

 

Poděkování za novou kuchyňku pro třídu Žabiček

Děkujeme panu M. NEKLAPILOVI za zhotovení kuchyňky pro děti na naší zahradu.


'Čáry, máry, ententýky poletíme do Afriky'..22. 5. - 2. 6. 2017

Záměr: rozvoj elementárních poznatků o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na

životní prostředí, seznámit děti se vzdálenějším místem naší planety


Cíle -  prostřednictvím přirozených situací i plánovaných činností dovést dítě


- k zprostředkování poznatků o kultuře  okolního světa


Společně jsme procestovali celou Afriku. Poznávali jsme místní faunu a floru, víme co je oáza,poušť a jak se jmenují obyvatelé druhého největšího světadílu. A jako námořnící jsme putování zakončili plněním úkolů, za které jsme dostali od piráta zlaté kameny. To bylo dlouhé a poučné putování.


 

'Dnes všechny maminky svátek mají...' 9. - 12. 5 2017

Záměr: k pochopení přínosu rodiny pro člověka


Cíle - prostřednictvím přirozených situací i plánovaných činností dovést dítě:

 

- k pochopení významu rodiny pro člověka

 

Svátek maminek - připomněli jsme si důležitou roli maminky v rodině. Děti si poslechly příběh: ' Kdy je maminka nejkrásnější' a poté samy sdělovaly, kdy je pro ně maminka nejkrásnější. Rozvíjely tak verbální projev a  v centru ATELIÉR malovaly  svou rodinu, vyráběly přání a přávěšek na klíče. V centru DOMÁCNOST připraily pro maminku zdravé jarní občerstvení, v centru ZVÍDÁLEK děti naložily do cukru pro maminku smrkové výhonky a už se těší, že z něj bude sirup na kašel. A nezapomněly mamince zazpívat a zrytmizovaly píseň 'Pro maminku' v centru HUDBA.


 

 


· ' 'Když nám svítí červená...' 2. - 5. 5. 2017

Záměr: naučit děti základním pravidlům silničního provozu.

Cíle -  prostřednictvím přirozených situací i plánovaných činností dovést dítě:


ke znalostem v oblasti dopravní výchovy


Děti se seznámily a naučily se základním pravidlům silničního provozu - bezpečný pohyb nejen na silnici. Dle demonstračních obrázku pojmenovávaly dopravní značky a nabyté vědomosti si ověřily na vycházkách do okolí, kde byly přímými účastníky silničního provozu.


 

Kdopak to tu čaruje? - 24. - 28. 4. 2017

Záměr: přiblížit dítěti místo, kde vyrůstá, otevřít dítěti svět kulturního dědictví, tradic národa a duchovních hodnot; vzdělávací nabídku charakterizují takové činnosti, při nichž si děti vytváří kladný vztah k místu, kde žijí. Děti se seznamují s krajovými zvyklostmi, posilují vzájemné vztahy mezi sebou

Cíle - prostřednictvím přirozených situací i plánovaných činností dovést dítě:

 

- seznámení se s tradicemi národa

- rozvíjet prosociální chování ve skupině

 

Čarodějnický rej zahájil tento týden. Děti se převlékly za 'čarodějnice, čaroděje' a seznámily se, dle příběhu, s tradicemi 'pálení čarodějnic'. Vyrobily si své 'pergameny', ve kterých vyjádřily své obavy a strachy, kterých se chtěly zbavit. Symbolicky je spálily v ohni a pak už nastalo opékání na zahradě.

 

 

·

' Když jsem já sloužil...' 18. - 21. 4. 2017

Záměr: rozvoj poznatků o proměnách přírody

Cíle - prostřednictvím přirozených situací i plánovaných činností dovést dítě:

 

- přibližovat dětem vliv změny počasí na přírodu

 

- rozvoj proenvironmentálního chování - poznáváme domácí zvířata 

'Hody, hody, doprovody...'

Záměr: přiblížit dítěti místo, kde vyrůstá, otevřít dítěti svět kulturního dědictví, tradic národa a duchovních hodnot; vzdělávací nabídku charakterizují takové činnosti, při nichž si děti vytváří kladný vztah k místu, kde žijí. Děti se seznamují s krajovými zvyklostmi, posilují vzájemné vztahy mezi sebou, rodiči, školou a obcí.

Cíle - prostřednictvím přirozených situací i plánovaných činností dovést dítě:

· -         - k vytvoření kladného vztahu k místu, kde dítě žije

· -         - k seznámení s krajovými zvyklostmi, tradicemi národa

·

Děti se tento týden seznamují se svátky jara - s tradicemi Velikonočních svátků. V centrech aktivit zdobily vajíčka, sely obilí a pozorovaly klíčení, vystřihovaly a lepily svá velikonoční přání a zahrály si pohádku 'O kohoutkovi a slepičce.' Nezapomněly ani na písničku o jaru, kterou zrytmizovaly Orffovými nástroji - 'Jaro dělá pokusy...'

 

'Jaro dělá pokusy...'

Záměr: rozvoj poznatků o proměnách přírody

Cíle - prostřednictvím přirozených situací i plánovaných činností dovést dítě:

 

- přibližovat dětem vliv změny počasí na přírodu

 

- rozvoj proenvironmentálního chování - poznáváme jarní kytičky

 

Děti se seznámily dle demonstračních obrázků s jarními kytičkami, správně  je pojmenovaly. Na vycházkách pozorují jarní probouzející se přírodu a v zahrádkách kvetoucí kytičky. V centrech aktivit rozvíjely svou fantazii při tvoření a skládání sněženek, keřů zlatého deště a tulipánů. Hudebně zrytmizovaly i jarní píseň 'Na jaře..', kterou doprovodily i pohybem.

 

 Zdraví nás baví

Záměr: dovést dítě k výchově ke zdravému životnímu stylu.

Cíle - prostřednictvím přirozených situací i plánovaných činností dovést dítě:

· - k pěstování zdravého životního stylu a péči o zdraví své i ostatních

 

·

 

Z pohádky do pohádky

Záměr: přiblížit dítěti místo, kde vyrůstá, otevřít dítěti svět kulturního dědictví, tradic národa a duchovních hodnot; vzdělávací nabídku charakterizují takové činnosti, při nichž se děti se seznamují s morálními hodnotami dle pohádkových příběhů

Cíle - prostřednictvím přirozených situací i plánovaných činností dovést dítě:

· -    - k posílení vztahů mezi dětmi,

- -    - seznámení se s morálními hodnotami


 

Karneval je tu!

Záměr: přiblížit dítěti místo, kde vyrůstá, otevřít dítěti svět kulturního dědictví, tradic národa a duchovních hodnot; vzdělávací nabídku charakterizují takové činnosti, při nichž si děti vytváří kladný vztah k místu, kde žijí. Děti se seznamují s krajovými zvyklostmi, posilují vzájemné vztahy mezi sebou, rodiči, školou a obcí.

Cíle - prostřednictvím přirozených situací i plánovaných činností dovést dítě:

· -        - k vytvoření kladného vztahu k místu, kde dítě žije

· -        - k seznámení s krajovými zvyklostmi, tradicemi národa

 

N  Na masopustní dobu se těšíme nejvíce. Přichází k nám pomalu jaro, ale než se tak stane,můžeme se veselit, než přijde doba půstu. Děti se seznámily s těmito tradicemi dle příběhu POHÁDKY Z CHALOUPKY NA VRŠKU. Vyvrcholením tohoto tématu, byl náš společný třídní karneval. Děti si zasoutěžily, zahrály si 'židičkovou' a společné veselí jsme ukončili novým tancem, který jsme se naučili. Hádejte který to byl?

'Já jsem muzikant...'

Záměr: rozvoj elementárních poznatků o okolním světě a jeho dění, přiblížit dětem řemesla

a povolání a jejich náplň


Cíle -  prostřednictvím přirozených situací i plánovaných činností dovést dítě:


- ke znalostem profesí

 

 

Muzikanti nás tento týden vedli. Poznávali jsme s nimi hudební nástroje, které jsme dokázali pojmenovat a výtvarně vyjádřit. Děti si zahrály nejen na hudební Orffovy nástroje, ale zkusily si pantomimicky vyjádřit různé profese. A nejzajímavější byly profese jejich rodičů! A to proto, že se samy zajímaly o to, co jejich rodiče dělají a jaká je pracovní náplň jejich povolání.

 

 

 

 

 

Dinosauři - vznik života na planetě Zemi

Záměr: rozvoj elementárních poznatků o okolním světě a jeho dění