8. 6. 2018 od 8,00 - 15,00 zveřejnění rozhodnutí o

(zveřejněno dne 7. 6. 2018)

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na přístupném místě ve škole (vývěska před MŠ), a to v pátek 8. 6. 2018 a na webových stránkách školy www.msricany.cz/dokumenty. Zveřejnění seznamu se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená.

V tento den (8. 6. 2018) se od 8,00 do 15,00 hod. prosíme všechny rodiče, aby se dostavili do školy a podepsali rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte. Toto rozhodnutí bude vyvěšeno po dobu 15 dní.

Rodiče přijatých dětí obdrží i informace a dokumenty potřebné k nástupu do MŠ od 1. 9. 2018.Zpět na všechny aktuality