1. 2. 2018 od 16.00 hod. Edukativně stimulační sku

(zveřejněno dne 11. 1. 2018)

EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINY

Cílem těchto skupin je v průběhu 10 lekcí rozvíjet u dětí sociální zrání, rozvoj schopností potřebných k úspěšnému zvládnutí čtení, psaní a počítání a také rozvoj myšlení, řeči a soustředění.

Budeme hravou formou rozvíjet schopnosti a dovednosti důležité pro zvládnutí nároků 1. ročníku na základní škole. Do skupinky bude zařazeno 8 – 10 dětí. S dítětem je vždy přítomen jeden z rodičů, který je seznámen s cílem a významem prováděné činnosti.

Tím se můžete i Vy podílet na tom, že školní začátek Vašeho dítěte bude radostný a úspěšný. Program je vhodný především pro děti, u kterých lze předpokládat potíže již v první fázi školní výuky.

Skupinky budou probíhat

každý čtvrtek od 16.00 – 17.00 hod. ve třídě Ráček

a povedou je p. učitelky L. Musilová a I. Maierová.

 

První lekce je 1. 2. 2018 od 16.00 hod.

Poslední lekce 12. 4.2018 (8. 2. v době jarních prázdnin nebudou).

Zájemci se mohou hlásit v jednotlivých třídách.

Cena 10 lekcí je 700,- Kč

(děti dostanou sadu 5 pracovních sešitů na domácí procvičování)

 Zpět na všechny aktuality