Říčanský potůček

 

Pozvánka

na členskou schůzi Spolku Říčanský potůček, z.s.
Předseda spolku Říčanský potůček, z. s. si Vás dovoluje pozvat na členskou schůzi, která se bude konat dne
22.6.2023 od 16:00 hod na zahradě mateřské školy na Rosické ulici V Říčanech. Program schůze: 1.Přijetí nových členů 2. Vyúčtování školního roku 2022/2023 3.Schvaleni výše členského příspěvku na nový rok 4. Volba výkonného výboru 5. Diskuse Barbora Kučerová předseda spolku

 

Pozvánkana členskou schůzi Spolku Říčanský potůček, z.s.

Předseda spolku Říčanský potůček, z. s. si Vás dovoluje pozvat na členskou schůzi, která se bude konat

dne 22.6.2023 od 16:00 hod na zahradě mateřské školy na Rosické ulici V Říčanech.

Program schůze:

1.Přijetí nových členů

2. Vyúčtování školního roku 2022/2023

3.Schvaleni výše členského příspěvku na nový rok

4. Volba výkonného výboru

5. Diskuse Barbora Kučerová předseda spolku

 

 

Říčanský potůček, z.s.

Sídlo: Rosická 440, Říčany, 664 82

IČ: 016 500 68

DIČ: CZ01650068

ID datové schránky: tbtxtyv

Číslo účtu: 2100446981/2010

Email: sdruzeni.msricany@seznam.cz

předseda spolku Mgr. Barbora Kučerová