Aktuálně

Aktuální telefonní čísla:

třída Ráček a ředitelna (Rosická 440)   546 427 405

třída Rybičky (Rosická 440)                    530 355 010

třída Žabky (nám. Osvobození 340)     739 865 085

třída Vážky (Zemědělská 458)               731 113 567

 

školní jídelna                                              530 330 725

ředitelka                                                      734 737 489

E-mail:

skolka.ricany@seznam.cz

jidelna.ricany@volny.cz

Ve školním roce 2019/2020 otvíráme novou třídu Vážky na ulici Zemědělská 458 v přízemí administrativní budovy GenAgra s kapacitou 24 dětí

Mateřská škola, Říčany, okres Brno – venkov, příspěvková organizace

Rosická 440

664 82 Říčany

Seznam přijatých dětí od 1. 9. 2019 ve 2. kole


Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Říčany, okres Brno – venkov, příspěvková organizace, přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

32/2019/2 Přijímá se od 1. 9. 2019

2/2019/2 Přijímá se od 1. 9. 2019

7/2019/2 Přijímá se od 1. 9. 2019

12/2019/2 Přijímá se od 1. 9. 2019

35/2019/2 Přijímá se od 1. 9. 2019

27/2019/2 Přijímá se od 1. 9. 2019

4/2019/2 Přijímá se od 1. 9. 2019

 

Vyvěšeno dne 30. 8. 2019

Mgr. Ivana Zajícová

ředitelka mateřské školy

 

 

Rozhodnutí ředitelky Mateřské školy, Říčany o změně ceny stravného od

1. 9. 2019.

Více informací naleznete v záložce DOKUMENTY.

 

Úplata za předškolní vzdělávání (školné) na školní rok 2019/2020

Výše měsíční úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v Mateřské škole, Říčany se stanovuje pro období 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 částkou 450,- Kč měsíčně.

 

Školní speciální pedagog - logoped

Od 1. 3. 2019 pracuje v naší mateřské škole logopedka, která se dětem individuálně věnuje vždy v pondělí od 7,30 - 11,30 hod. Náklady jsou hrazeny z projektu Šablony 2.

 

Roční plán činností na I. pol. školního roku 2019/2020 najdete v záložce PRO RODIČE.