Aktuálně

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY POTŮČEK

na školní rok 2024/2025

úterý 7. 5. 2024

8.00 – 15.00 hod.

 

Den otevřených dveří proběhne v Mateřské škole Potůček v pátek 26. 4. 2024 od 10.30 do 11.30 hod. na Rosické 440. V tento den si mohou rodiče společně s dětmi prohlédnout budovu školy, seznámit se se školním vzdělávacím programem, získat informace a budou informováni o průběhu přijímacího řízení.

Zápis do MŠ Potůček 2024

 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY!

S platností od 1.12. 2023 používejte prosím k úhradám stravného toto nové číslo účtu: 2902716269/2010 (rodiče dětí z dětské skupiny Vlnka hradí školné a stravné vždy na číslo účtu: 2502755875/2010) a vždy uvádějte variabilní symbol, který byl Vašemu dítěti přiřazen a održeli jste ho emailem. Pokud jste z nějakého důvodu neobdrželi číslo variabilního symbolu, kontaktujte vedoucí školní jídelny.

Předpis platby školného a stravného obdrží rodiče dětí z MŠ a Dětské skupiny Vlnka vždy začátkem měsíce emailem, dosavadní forma předpisu v podobě papírového lístečku bude zrušena.

 

Roční plán činností I. pol. 2023/2024

Roční plán činností II. pol. 2024

Řád školní jídelny 2023/2024

Vnitřní řád školní jídelny-výdejny 2023/2024

Školní řád 2023/2024

Školní vzdělávací program