Aktuálně

Vážení rodiče,

6. 6. 2022 zahájí firma Izolservis stavební práce v MŠ na Rosické 440 – novou přístavbu třídy.

Stavba bude zajištěna plotem. Žádáme všechny rodiče, aby dbali zvýšené opatrnosti při pohybu v areálu MŠ. Děti se nesmí bez dozoru pohybovat v žádné části MŠ. Vstup do areálu je povolen jen na nezbytně nutnou dobu (příchod a odchod dítěte do MŠ). V prostoru bude pohyb i těžké techniky a nákladních aut, proto se nezdržujte v přední části zahrady.

Vstup do třídy Rybičky bude od 6:45 hod. do 7:45 hod. a odpoledne od 15:15 hod. vchodem přes třídu Ráček (jak jste zvyklí).

Od 7,45 hod. ráno, po obědě a odpoledne do 15:15 hod. kolem bludiště přes zahradu a za roh ke vstupu do třídy Rybičky.

 

Děkujeme za pochopení.

 

Seznam přijatých dětí Lex Ukrajina

Oznámení o konání zvláštního zápisu dětí z Ukrajiny (Lex Ukrajina)

Žádost o přijetí dítěte do MŠ česko-ukrajinsky

Seznam přijatých dětí podle registračních čísel na šk. rok 2022/2023

Seznam nepřijatých dětí podle registračních čísel na šk. rok 2022/2023

 

Rodiče nepřijatých dětí se dostaví ve čtvrtek 19. 5. 2022 od 10 hod. do 14 hod. do ředitelny MŠ a vyzvednou si rozhodnutí o nepřijetí.

Rozhodnutí o přijetí se nevydává v písemné podobě.

Rozmístění dětí do jednotlivých tříd ještě není dokončeno, protože se čeká na možné odklady povinné školní docházky dětí.

Omezení a přerušení provozu v červenci a srpnu 2022

Zápis do Mateřské školy Říčany bude 3. 5. 2022 od 8 do 15,30 hod.

Elektronický předzápis bude spuštěn od 4. 4. do 1. 5. 2022.

Den otevřených dveří bude 26. 4. 2022 v 10,15 hod. na Rosické 440.

Zápis a kritéria přijetí dítěte do MŠ na šk. rok 2022/2023

 

Roční plán činností na šk. rok 2021/2022, II. pol

Nový elektronický způsob odhlašování/přihlašování stravy od 7. 2. 2022 - informace

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY ZDE NA ODKAZU:

strav.nasejidelna.cz/0263

Zvýšení ceny stravného od 1. 4. 2022

Zvýšení ceny stravného od 1. 1. 2022

Úplata za předškolní vzdělávání na šk. rok 2021/2022

Rodiče nových dětí se mohou přihlásit do uzavřené FB skupiny MŠ Potůček Říčany. Po vyplnění jména dítěte, třídy a souhlasu s podmínkami přijetí bude administrátorem povolen vstup do skupiny. :-)

Školní vzdělávací program

Roční plán činností, I. pol. 2021/2022

Školní řád na šk. rok 2021/2022

Řád školní jídelny 2021/2022

Odkaz na video Zahradní slavnosti s pasováním předškoláků 2021

https://vimeo.com/562073275

 

Aktuální telefonní čísla:

třída Ráček a ředitelna (Rosická 440)    737692 922  můžou se psát nově  i SMS

třída Rybičky (Rosická 440)                    737 692 929 můžou se psát nově i SMS

třída Žabky (nám. Osvobození 340)       739 865 085

třída Vážky (Zemědělská 458)               731 113 567

školní jídelna                                            530 330 725, 732 608 241 (i SMS)

ředitelka                                                   734 737 489

E-mail:

skolka.ricany@seznam.cz

jidelna.ricany@volny.cz