Aktuálně

Seznam přijatých dětí od 1. 9. 2023 podle registračních čísel

Zveřejněním seznamu přijatých dětí podle registračních čísel je rozhodnutí o přijetí považováno jako doručené a rodiče si pro rozhodnutí nemusí přijít.

Ve středu 7. 6. 2023 od 10:30 do 11 hod. bude adaptační den na Rosické 440. S dětmi budou ve třídě i rodiče.

V úterý 20. 6. 2023 v 15:30 hod. bude schůzka s rodiči nově přijatých dětí na Rosické 440, kde jim budou sděleny všechny informace potřebné k docházce dítěte do MŠ.

Oprava: termíny jsou v červnu. Omlouvám se.


Seznam NEpřijatých dětí od 1. 9. 2023 podle registračních čísel

Rodiče dětí, které nebyly přijaty od 1. 9. 2023 k předškolnímu vzdělávání, si přijdou osobně ve středu 31. 5. 2023 od 10 do 14 hod. do ředitelny MŠ na Rosickou 440 pro rozhodnutí o nepřijetí.

Roční plán činností 2022/2023

Přerušení provozu v době letních prázdnin 2023

Přerušení provozu 7. 7. 2023

Školní řád 2022/2023

Řád školní jídelny 2022/2023

Vnitřní řád školní jídelny-výdejny 2022/2023

Školní vzdělávací program

Žádost o přijetí dítěte do MŠ česko-ukrajinsky

 

Rodiče nových dětí se mohou přihlásit do uzavřené FB skupiny MŠ Potůček Říčany. Po vyplnění jména dítěte, třídy a souhlasu s podmínkami přijetí bude administrátorem povolen vstup do skupiny. :-)