Aktuálně

Naše Mateřská škola Potůček se v pondělí 27. 11. 2023 zapojuje do stávky vyhlášené Českomoravským odborovým svazem pracovníků ve školství.

Mateřská škola i školní jídelna budou mít přerušený provoz a budou uzavřeny.

Důvody stávky

Dopis rodičům od předsedy ČMOS

 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY!

S platností od 1.12. 2023 používejte prosím k úhradám stravného toto nové číslo účtu: 2902716269/2010 a vždy uvádějte variabilní symbol, který byl Vašemu dítěti přiřazen a održeli jste ho emailem. Pokud jste z nějakého důvodu neobdrželi číslo variabilního symbolu, kontaktujte vedoucí školní jídelny.

Předpis platby školného a stravného obdrží rodiče vždy začátkem měsíce emailem, dosavadní forma předpisu v podobě papírového lístečku bude zrušena.

 

Roční plán činností I. pol. 2023/2024

Řád školní jídelny 2023/2024

Vnitřní řád školní jídelny-výdejny 2023/2024

Školní řád 2023/2024

Školní vzdělávací program

Žádost o přijetí dítěte do MŠ česko-ukrajinsky

 

Rodiče nových dětí se mohou přihlásit do uzavřené FB skupiny MŠ Potůček Říčany. Po vyplnění jména dítěte, třídy a souhlasu s podmínkami přijetí bude administrátorem povolen vstup do skupiny. :-)