Aktuálně

Výsledky správního řízení o přijetí do Mateřské školy Potůček

na školní rok 2024/2025

Seznam PŘIJATÝCH dětí podle registračních čísel

Seznam NEPŘIJATÝCH dětí podle registračních čísel

 

Zveřejnění seznamu přijatých dětí podle registračních čísel se považují rozhodnutí o PŘIJETÍ za oznámená. Toto rozhodnutí bude vyvěšeno po dobu 15 dní. Rodiče si NEMUSÍ chodit pro rozhodnutí.

Rodiče NEPŘIJATÝCH dětí si PŘIJDOU pro rozhodnutí o nepřijetí ve středu 22. 5. 2024 od 10:00 do 15:00 hod. do ředitelny MŠ na Rosické 440.

Adaptační den pro nově přijaté děti bude ve čtvrtek 6. 6. 2024 od 10:30 do 11:00 hod. na Rosické 440 ve třídě Ráček a Rybičky (třídy ve starší části budovy). S dětmi budou ve třídě rodiče.

Informační schůzka pro rodiče bude v pondělí 10. 6. 2024 v 15:30 hod. na Rosické 440 ve třídě Ráček (vchod u ředitelny).

 

 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY!

S platností od 1.12. 2023 používejte prosím k úhradám stravného toto nové číslo účtu: 2902716269/2010 (rodiče dětí z dětské skupiny Vlnka hradí školné a stravné vždy na číslo účtu: 2502755875/2010) a vždy uvádějte variabilní symbol, který byl Vašemu dítěti přiřazen a održeli jste ho emailem. Pokud jste z nějakého důvodu neobdrželi číslo variabilního symbolu, kontaktujte vedoucí školní jídelny.

Předpis platby školného a stravného obdrží rodiče dětí z MŠ a Dětské skupiny Vlnka vždy začátkem měsíce emailem, dosavadní forma předpisu v podobě papírového lístečku bude zrušena.

 

Roční plán činností I. pol. 2023/2024

Roční plán činností II. pol. 2024

Řád školní jídelny 2023/2024

Vnitřní řád školní jídelny-výdejny 2023/2024

Školní řád 2023/2024

Školní vzdělávací program