Aktuálně

 

Vážení rodiče,

přerušení provozu mateřské školy bude v době od 23. 12. 2020 do 31. 12. 2020.

Provoz bude zahájen v pondělí 4. 1. 2021.

Přejeme všem dětem i rodičům krásné vánoční svátky a těšíme se na Vás v roce 2021.

Přerušení provozu mateřské školy

Návrh rozpočtu 2020

 

Opatření od 18. 11. 2020

Vážení rodiče,

od středy 18. 11. 2020 mohou do mateřské školy chodit všechny děti.Těšíme se. :-)

Ve školní jídelně si prosím nahlaste stravu, abychom věděli počet porcí. Děkuji.

 

Opatření od 27. 10. 2020

Vážení rodiče,

předkládám aktuální informace o provozu v MŠ:

Třída Rybičky a Ráček je uzavřena do odvolání. Dle Rozhodnutí KHS JmK v Brně jsou děti a vybraní zaměstnanci v karanténě. Podrobnější informace a oficiální Rozhodnutí KHS zašlu rodičům e-mailem.

Rodičům by se měli ozvat pracovníci cool centra covid a říct informace ke karanténě. Kontakty jsem zaslala.

Provoz ve třídách Vážky a Žabky bude zahájen 2. 11. 2020.

Prosím, aby do MŠ v současné situaci chodily jen děti rodičů, kteří to opravdu potřebují. Děti by měly být zcela zdravé. Bez respiračních obtíží, bolestí břicha a hlavy. Pokud se nakazí zaměstnanec, jde celá třída opět do karantény. V nejhorším případě bychom museli zavřít celou MŠ.

Přeji nám všem optimismus, pozitivní myšlení, nadhled a pokud onemocníme, tak co nejlehčí průběh nemoci.


 

Opatření od 12. 10. 2020

Vážení rodiče,

k dnešnímu datu se současné změny netýkají mateřských škol. Provoz je ve stejném režimu jak jste zvyklí. Jsou zrušeny jen všechny kroužky do odvolání.

Přikládám jen přílohu č. 1 ke školnímu řádu O vzdělávání distančním způsobem v MŠ.

Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné (děti v posledním povinném roce předškolního vzdělávání) poskytuje škola dotčeným dětem vzdělávání distančním způsobem.

 

Školní řád - příloha č. 1 Vzdělávání distančním způsobem v MŠ

Provozní řád k 1. 10. 2020

 

 

Opatření platná k 10. 9. 2020

Vážení rodiče,

nařízením ministerstva zdravotnictví je povinností rodičů od čtvrtka 10. 9. 2020 nosit roušky v budově MŠ. Povinnost se netýká dětí a pedagogických zaměstnanců školy.

Děkujeme za Vaši ohleduplnost.

Taky chci poděkovat všem rodičům, kteří si nechávají doma děti s respiračním onemocněním. Chápeme, že to není jednoduché a velmi si vážíme Vaší ohleduplnosti k ostatním dětem a všem zaměstnancům MŠ.

 

Nové přílohy ministerstva zdravotnictví platné od 11.9. 2020 a od 18. a 19. 9. 2020.

Postup lékaře a rodičů při výskytu infektu u dětí

Mimořádné opatření platné od 18. a 19. 9. 2020

 

 

 

Manuál k provozu škol ve šk. roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19, novelizace

Školní řád na šk. rok 2020/2021

Vnitřní řád školní jídelny 2020/2021

Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2020/2021

Školní vzdělávací program

Roční plán činností I. pol. šk. rok 2020/2021

 

 


Milé děti a Vážení rodiče,

už je to tady! Níže máte link na shlédnutí letošní Zahradní slavnosti. Děkuji panu Kamilu Horkému za realizaci a panu starostovi Janu Studenému za financování.

https://vimeo.com/427723749


 

Vážení rodiče,

vytvořili jsme pro vás facebook MŠ Říčany Potůček, abychom zlepšili informační systém naší školy. Skupina je uzavřená a můžete zažádat o vstup správce. :-) Jsou zde i zveřejňovány každý týden fotografie z činností jednotlivých tříd.

 

 

Aktuální telefonní čísla:

třída Ráček a ředitelna (Rosická 440)    546 427 405

třída Rybičky (Rosická 440)                    530 355 010

třída Žabky (nám. Osvobození 340)       739 865 085

třída Vážky (Zemědělská 458)               731 113 567

školní jídelna                                            530 330 725, 732 608 241 (i SMS)

ředitelka                                                   734 737 489

E-mail:

skolka.ricany@seznam.cz

jidelna.ricany@volny.cz