Aktuálně

Provoz mateřské školy od pondělí 10. 5. 2021

Od pondělí 10. 5. 2021 je mateřská škola otevřena pro všechny děti. Provoz ve všech třídách bude od 6,45 do 16,15 hod.

Děti se nebudou testovat a jsou bez roušek ve třídě i mimo areál MŠ.

Strava bude přihlášena pro všechny děti. Pokud víte, že Vaše dítě nepřijde, odhlaste stravu ve ŠJ.

Děti si přinesou povlečení a oděv na pobyt ve třídě i venku.

Třída Vážky je uzavřena na základě rozhodnutí KHS JmK pravděpodobně do pondělí 17. 5. 2021 včetně. Děti a zaměstnanci, kteří docházeli do třídy v minulém týdnu jsou v karanténě. Ostatní děti z Vážek nastoupí až po otevření a souhlasu KHS. Rodiče čerpají dále ošetřovné.

Na všechny se moc těšíme. :-)

 

Rozhodnutí KHS JmK o uzavření třídy Vážky od 4. 5. 2021

Informace MŠMT k provozu škol od 10. 5. 2021

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ŘÍČANY

na školní rok 2021/2022

středa 5. 5. 2021  8,00 – 15,30 hod.


Více informací naleznete na záložce ZÁPIS.

Na žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání uveďte prosím, kterou třídu preferujete. Pokud je to možné, snažíme se vyhovět. Přednost mají vždy sourozenci.

 

Veškeré informace o naší MŠ si můžete přečíst v našem Školním vzdělávacím programu a dalších dokumentech.

 

Školní vzdělávací program

Školní řád + příloha č. 1 Vzdělávání distančním způsobem v MŠ od 1.10.2020

Provozní řád k 1. 10. 2020

Vnitřní řád školní jídelny 2020/2021

Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2020/2021

Schválený rozpočet 2021

Provoz mateřské školy od pondělí 12. 4. 2021

Upraveno 15. 4. 2021

Na základě rozhodnutí vlády se od pondělí 12. 4. 2021 otevírají MŠ jen pro děti rok před nástupem povinné školní docházky - předškoláky a děti vybraných profesí, které najdete v  Manuálu k provozu škol na str. 12. Maximální počet je 15 dětí na třídu. Od pondělí 19. 4. 2021 budou otevřeny všechny třídy (i Vážky).

Děti se budou povinně testovat 2x týdně v pondělí a čtvrtek  neinvazivními antigenními testy Singclean, samoodběrem přímo v MŠ za asistence rodičů. Rodiče si mohou přinést i svůj vlastní test, který je na seznamu schválených testů, přinést do MŠ a tam své dítě otestovat. Název testu se pak zapíše do testovacího seznamu.

Provoz bude ve všech třídách zkrácen od 7,00 do 16,00 hod. Třídy se nebudou spojovat. Ráno půjdete vždy do své kmenové třídy a odpoledne si tam dítě i vyzvednete.


Úplata (školné) za měsíc duben

Za měsíc duben NEPLATÍ školné všechny předškolní děti (dle školského zákona) a děti, kterým není umožněno podle vládních nařízení do MŠ docházet.

450,- Kč ZAPLATÍ jen děti vybraných profesí, které do MŠ dochází v měsíci dubnu a nejsou předškoláci.

 

Děkujeme, že chápete náročnost organizace při otevření naší školy.


Přílohy, které zaslalo do škol MŠMT:

Testování diagramy

Informace k provozu škol od 12. 4. 2021

Opatření ve školách s 1. fází rozvolnění

Testování ve školách

Manuál k provozu škol od 12. 4. 2021

Manuál  testování

https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/


Aktuální informace naleznete na webu MŠMT https://www.msmt.cz/

 

Přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenec a srpen 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k posunu termínu stavebních prací na přístavbě MŠ a po projednání s panem starostou bude provoz MŠ v době prázdnin od 1. 7. do 16. 7. 2021.

Vycházíme tak vstříc především pracujícím rodičům v této složité době.

Přerušení provozu v měsíci červenec a srpen

 

Informace k provozu škol od 29. 3. 2021

Podle sdělení MŠMT se do 11. 4. 2021 prodlužuje uzavření všech typů škol.

Byla nám zaslána i tabulka fáze otevírání škol a režimových opatření, podle které by měly do MŠ jít nejdříve děti v povinném předškolním vzdělávání ve skupinách max. po 15. Děti se budou povinně testovat. Testy nám budou doručeny. Jakou formou se bude testovat zatím nevíme.

Další oficiální informace zveřejníme po zaslání z MŠMT.

Tabulka fáze otevírání škol a režimová opatření

 

Snížení úplaty za měsíc únor 2021

Snížení úplaty za měsíc březen 2021

Vážení rodiče,

zrušte si prosím trvalé příkazy k úhradě školného a stravného. Vznikly by pak velké přeplatky.

Školné za měsíc březen se platit nebude, protože byl celý měsíc přerušený provoz. Na účet vám byly zaslány peníze za keramiku.

 

 

 

 

Informace k provozu škol od 1. 3. 2021

Rozhodnutí KHS JmK o znovuotevření MŠ a školní jídelny od 1. 3. 2021

Rozhodnutí KHS JmK o uzavření školní jídelny od 17. 2. 2021

Přerušení provozu MŠ od 17. 2. 2021

Rozhodnutí KHS JmK o ukončení protiepidemických opatření třídy Rybičky a Ráček k 27. 2. 2021

Rozhodnutí KHS JmK o karanténě třídy Rybičky a Ráček od 11. 2. 2021

 

 

 

Informace k provozu škol od 27. 12. 2020

Metodický pokyn hlavní hygieničky pro nařizování karantény ve školách

Manuál k provozu škol ve šk. roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19, 25.8.2020

 

 

Opatření od 27. 10. 2020

Vážení rodiče,

předkládám aktuální informace o provozu v MŠ:

Třída Rybičky a Ráček je uzavřena do odvolání. Dle Rozhodnutí KHS JmK v Brně jsou děti a vybraní zaměstnanci v karanténě. Podrobnější informace a oficiální Rozhodnutí KHS zašlu rodičům e-mailem.

Rodičům by se měli ozvat pracovníci cool centra covid a říct informace ke karanténě. Kontakty jsem zaslala.

Provoz ve třídách Vážky a Žabky bude zahájen 2. 11. 2020.

Prosím, aby do MŠ v současné situaci chodily jen děti rodičů, kteří to opravdu potřebují. Děti by měly být zcela zdravé. Bez respiračních obtíží, bolestí břicha a hlavy. Pokud se nakazí zaměstnanec, jde celá třída opět do karantény. V nejhorším případě bychom museli zavřít celou MŠ.

Přeji nám všem optimismus, pozitivní myšlení, nadhled a pokud onemocníme, tak co nejlehčí průběh nemoci.


 

Opatření od 12. 10. 2020

Vážení rodiče,

k dnešnímu datu se současné změny netýkají mateřských škol. Provoz je ve stejném režimu jak jste zvyklí. Jsou zrušeny jen všechny kroužky do odvolání.

Přikládám jen přílohu č. 1 ke školnímu řádu O vzdělávání distančním způsobem v MŠ.

Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné (děti v posledním povinném roce předškolního vzdělávání) poskytuje škola dotčeným dětem vzdělávání distančním způsobem.

 

Opatření platná k 10. 9. 2020

Vážení rodiče,

nařízením ministerstva zdravotnictví je povinností rodičů od čtvrtka 10. 9. 2020 nosit roušky v budově MŠ. Povinnost se netýká dětí a pedagogických zaměstnanců školy.

Děkujeme za Vaši ohleduplnost.

Taky chci poděkovat všem rodičům, kteří si nechávají doma děti s respiračním onemocněním. Chápeme, že to není jednoduché a velmi si vážíme Vaší ohleduplnosti k ostatním dětem a všem zaměstnancům MŠ.

 

 

Link na shlédnutí Zahradní slavnosti s pasováním předškoláků v roce 2020.

https://vimeo.com/427723749


 

Vážení rodiče,

vytvořili jsme pro vás facebook MŠ Říčany Potůček, abychom zlepšili informační systém naší školy. Skupina je uzavřená a můžete zažádat o vstup správce. :-) Jsou zde i zveřejňovány každý týden fotografie z činností jednotlivých tříd.

 

 

Aktuální telefonní čísla:

třída Ráček a ředitelna (Rosická 440)    546 427 405

třída Rybičky (Rosická 440)                    530 355 010

třída Žabky (nám. Osvobození 340)       739 865 085

třída Vážky (Zemědělská 458)               731 113 567

školní jídelna                                            530 330 725, 732 608 241 (i SMS)

ředitelka                                                   734 737 489

E-mail:

skolka.ricany@seznam.cz

jidelna.ricany@volny.cz