Aktuálně

Dětská skupina Vlnka

Od 8. 1. 2024 zahájen provoz

mobilní číslo: 702 508346

Základní informace

Žádost o přijetí do DS Vlnka

Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte

Smlouva o poskytování služby v DS

Ceník služeb v DS

Režim dne v DS

 

Odhlašování stravy na tel.: 530 330 725, 732 608 241, popř. email: jidelna.ricany@volny.cz

V příštím týdnu dostanou rodiče přijatých dětí e-mailem var. symbol, přístupová hesla do elektronického odhlašování stravy a informace k platbám.

 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY!

S platností od 1.12. 2023 používejte prosím k úhradám stravného toto nové číslo účtu: 2902716269/2010 a vždy uvádějte variabilní symbol, který byl Vašemu dítěti přiřazen a održeli jste ho emailem. Pokud jste z nějakého důvodu neobdrželi číslo variabilního symbolu, kontaktujte vedoucí školní jídelny.

Předpis platby školného a stravného obdrží rodiče vždy začátkem měsíce emailem, dosavadní forma předpisu v podobě papírového lístečku bude zrušena.

 

Roční plán činností I. pol. 2023/2024

Řád školní jídelny 2023/2024

Vnitřní řád školní jídelny-výdejny 2023/2024

Školní řád 2023/2024

Školní vzdělávací program

Žádost o přijetí dítěte do MŠ česko-ukrajinsky

 

Rodiče nových dětí se mohou přihlásit do uzavřené FB skupiny MŠ Potůček Říčany. Po vyplnění jména dítěte, třídy a souhlasu s podmínkami přijetí bude administrátorem povolen vstup do skupiny. :-)