Pro rodiče

V rámci akcí pořádaných naší školou mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce. Naše škola nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTÍ

ŠK. ROK 2018/2019

II. POLOLETÍ

Leden

 • 7. 1. 2019 v 9.00 hod., O perníkové chaloupce aneb Jenom jako, Divadlo Radost
 • 18. 1. 2019, I. lekce plavání v Kohoutovicích
 • 29. 1. 2019, I. lekce ESS

Únor

 • 27. 2. 2019 v 9.00 hod., Písničky starých řemeslníků, hudební program, 40,- Kč, hrazeno z FR

Březen

 • 1. 3. 2019 v 16.30 hod., zdobení sálu KD na karneval
 • 2. 3. 2019 (sobota), Karneval v KD v Říčanech
 • 6. 3. 2019 v 16.00 hod., přednáška Školní zralost s Mgr. Ivetou Kučerovou
 • 21. 3. 2019 dopoledne, Vynášení Morany, projektový den, společná akce všech tříd
 • 27. 3. 2019 v 8.30 hod., Lišák Foksík, program zaměřený na dopravní výchovu a prevenci
 • 28. 3. 2019 v 10 hod., Předškolákem nanečisto, návštěva ZŠ v Říčanech před zápisem

Duben

 • 2. a 3. 4. 2019, Zápis do ZŠ
 • 4. 4. 2019, Kniha je můj kamarád, návštěva knihovny v Říčanech
 • 9. 4. 2019, v 16 hod., 10. lekce ESS
 • 11. 4. 2019 v 10.00 hod., Tetiny zpívají o jaru, výukový program, 40,- Kč, hrazeno z FR
 • 12. 4. 2019, 10. Lekce plavání
 • 23. 4. 2019, Pojízdné planetárium v KD
 • 25. 4. 2019, Den Země, projektový den, polodenní výlet jednotlivých tříd s programem
 • 25. 4. 2019, 10 – 11.30 hod., Den otevřených dveří
 • 30. 4. 2019, dopoledne, Čarodějnický rej na zahradě MŠ, společná akce všech tříd

Květen

 • 7. 5. 2019, 8.00 – 15.00 hod., Zápis do MŠ
 • ???   Společné fotografování
 • 14. 5. 2019 v 10.00 hod., Tetiny ve světě aneb cestování s Emilkou Holubovou
 • 21. 5. 2019 v 16.00 hod., Rodinný den na zahradě MŠ
 • 31. 5. 2019, dopoledne, Námořnická párty pro děti k MDD

Červen

 • 4. 6. 2019 v 16.00 hod., Zahradní slavnost s Jarmarkem, pohádkou a pasováním předškoláků
 • 10. 6. 2019 od 8.00 – 15.00 hod., Vydávání rozhodnutí  o přijetí/nepřijetí dětí do MŠ
 • 13. 6. 2019, odjezd v 8.30 hod., Výlet do Lysic s programem
 • 18. 6. 2019 od 10.30 – 11.30 hod., Adaptační den v MŠ
 • 21. 6. 2019 od 18.00 hod., Indiánská noc pro předškolní děti s přespáním v MŠ

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTÍ

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

I. POLOLETÍ

Září

 • 3. 9. 2018 Zahájení školního roku v jednotlivých třídách
 • 11. 9. 2018 v 16,15 hod. Schůzka s rodiči v jednotlivých třídách
 • 20. 9. 2018, Zvídálek,  Raráškův bylinkový ráj, odjezd v 7,30 hod., cena 65,- Kč + doprava
 • 25. 9. 2018 v 9,30 hod. Máme rádi zvířata, výukový program jen pro předškoláky, zdarma

Říjen

 • 3. 10. 2018 od 9,00 hod. Barevný les s drumbeny a se zvířátky, muzikoterapie, 3.900,- Kč
 • 10. 10. 2018 Tetiny v lese, výukový program ke Dni stromů, 3.000,- Kč
 • 21. 9. 2018 v 10,00 hod. Logopedická depistáž s Mgr. D. Fialovou
 • 14. 10. 2018 (neděle) ve 14,30 hod. Drakiáda na Šibeničním kopci
 • 19. 10. 2018 Den stromů, projektový den s polodenní vycházkou do lesa

Listopad

 • 1. 11. 2018 v 10,30 hod. Břetislav Vojkůvka (sólista ND Brno), Pro radost, 3.000,- Kč
 • 6. 11. 2018 v 16,15 hod. Zamykání zahrady na zahradě MŠ
 • ????  Divadlo Radost nebo Polárka v Brně
 • ????  vánoční fotografování

 

Prosinec

 • 2. 12. 2018 (neděle) Rozsvícení vánočního stromu
 • 6. 12. 2018 v 10,00 hod. Mikuláš s Tetinami, 3.000,- Kč
 • 11. 12. 2018 v 15,00 hod. Vánoční setkání a výtvarné dílny

CO SI PŘINÉST DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 • dětské povlečení  na polštář a peřinku (rozměr přikrývky 90x130, polštář min. 50x40)
 • pyžamo
 • přezůvky s pevnou patou
 • oblečení do třídy (tepláky či kalhoty na gumu, sukýnku či zástěrku na zapínání vpředu, tričko)
 • oblečení a obutí na pobyt venku ( které se může umazat), pláštěnka, holínky (když prší)
 • hrníček na celodenní pitný režim
 • náhradní věci na převlečení  budou v pytlíku (kalhotky či slipy, ponožky, tričko, tepláky)
 • dětské omyvatelné  prostírání

Ve třídě pracujeme s různými barvami, tušemi, modelovací hmotou, lepidlem …, proto dávejte dětem takové oblečení, aby se mohly umazat. Ven chodíme téměř za každého počasí, aby se děti mohly proběhnout a otužovaly se.

 

EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINY

Cílem těchto skupin je v průběhu 10 lekcí rozvíjet u dětí sociální zrání, rozvoj schopností potřebných k úspěšnému zvládnutí čtení, psaní a počítání a také rozvoj myšlení, řeči a soustředění.

Budeme hravou formou rozvíjet schopnosti a dovednosti důležité pro zvládnutí nároků 1. ročníku na základní škole. Do skupinky bude zařazeno 8 – 10 dětí. S dítětem je vždy přítomen jeden z rodičů, který je seznámen s cílem a významem prováděné činnosti.

Tím se můžete i Vy podílet na tom, že školní začátek Vašeho dítěte bude radostný a úspěšný. Program je vhodný především pro děti, u kterých lze předpokládat potíže již v první fázi školní výuky.

Skupinky budou probíhat i v letošním školním roce. Začínáme koncem ledna.

 

LOGOPEDIE

V měsíci září proběhne depistáž a následná logopedická diagnostika klinickou logopedkou Mgr. Dagmar Fialovou (se souhlasem rodičů) u všech předškolních dětí. Rodiče budou následně informováni o vyšetření a pokud bude potřeba, může dítě navštěvovat individuální logopedickou péči v mateřské škole, nebo bude rodičům navrženo v rámci poradenství jiné řešení.

 

 • Individuální logopedická péče.

 • Materiály pro práci doma.

 • Poradenství pro rodiče.