Pro rodiče

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTÍ

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

II. POLOLETÍ

Leden

 • 9. 1. 2018 v 16,00 hod., Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, přednáška s Mgr. Ivetou Kučerovou
 • Babička Chrotta vypráví, děti se seznámí s 50 současnými i historickými hudebními nástroji, cena    , hrazeno z FR.

Únor

 • 1. 2. 2018 I. lekce ESS
 • 15. 2. 2018 II. lekce ESS
 • 16. 2. 2018 I. lekce plavání
 • 19. 2. 2018, odjezd v 8,00 hod. od MŠ, Káťa a Škubánek, Divadlo Věž v Rosicích, cena 70,-Kč + doprava
 • 22. 2. 2018 v 9,00 hod., Večerníčky nedáme, rádi si je zpíváme, hudební program, cena 40,- Kč, hrazeno z FR.
 • 22. 2. 2018 III. lekce ESS

Březen

 • 1. 3. 2018 od 9,00 hod. Divadlo ÚDIF (Úžasné divadlo fyziky), cena 60,- Kč, hrazeno z FR.
 • 1. 3. 2018 IV. Lekce ESS
 • 8. 3. 2018 V. lekce ESS
 • 14. 3. 2018 od 9,00 hod., Jarní pohádka, muzikoterapie pro děti (výukový program po jednotlivých třídách),

cena 3.900,- Kč, hrazeno z FR.

 • 15. 3. 2018 VI. lekce ESS
 • Předškolákem nanečisto
 • 22. 3. 2018 VII. lekce ESS
 • 21. 3. 2018 Vynášení Morany, projektový den, společná akce všech tříd
 • 29.3.2018VIII. lekce ESS

Duben

 • 3. 4. 2018 Planetárium v Brně, Počasí pod psa, Zvídálek jen pro předškolní děti, cena 80,-Kč+doprava
 • 4. 4. 2018 Kniha je můj kamarád, výukový program v knihovně v Říčanech, 3000,- Kč, hrazeno z FR.
 • 5. 4. 2018 IX. lekce ESS
 • 11. 4. 2018 v 16,00 hod. Základy první pomoci pro pedagogické pracovníky MŠ
 • 12. 4. 2018 X. lekce ESS
 • 19. 4. 2018 Den Země, projektový den, polodenní výlet jednotlivých tříd
 • 19. 4. 2018 9,30 – 11, 30 hod., Den otevřených dveří

Květen

 • 9. 5. 2018, 8,00 – 15,00 hod. Zápis do MŠ
 • 10. 5. 2018 v 10,00 hod. v KD v Říčanech, Ferda Mravenec, Malá scéna Říčany
 • 15. 5. 2018 od 10,00 hod, společné fotografování
 • 16. 5. 2018 v 16,15 hod., Rodinný den na zahradě MŠ, cenu zjistíme, hrazeno z FR.
 • 23. 5. 2018, výlet do ZOO Hodonín s výukovým programem, odjezd v 7,30 hod., návrat kolem 15 hod., cena  80,- Kč
 • + doprava, hrazeno z FR.
 • 30. 5. 2018 od 9,00 hod., návazný program Africké hudební nástroje, muzikoterapie pro děti, (výukový program po jednotlivých třídách), cena 3.900,- Kč, hrazeno z FR.

Červen

 • 1. 6. 2018, dopolední Námořnická párty na zahradě MŠ
 • 6. 6. 2018 Olympiáda v Zastávce (pro vybrané děti)
 • 8. 6. 2018 Vydávání rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí dětí do MŠ na šk. rok 2018/2019, 8,00 – 15,00 hod.
 • 12. 6. 2018 v 16,00 hod. Zahradní slavnost s Jarmarkem, pohádkou a pasováním předškoláků, cena 3.300,- Kč
 • + doprava herců, hrazeno z FR.
 • 13. 6. 2018 10,30 – 11,30 hod. Adaptační den v
 • 15. 6. 2018 od 18,00 hod. Indiánská noc pro předškolní děti s přespáním v MŠ

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTÍ

ŠK. ROK 2017/2018

I. POL.

Září

 • 4. 9. 2017 Zahájení školního roku v jednotlivých třídách
 • 12. 9. 2017 v 16,15 hod., Schůzka s rodiči v jednotlivých třídách
 • 27. 9. 2017 v 9,30 hod. Zpívání o podzimu, Tetiny, cena 2.900,-, hrazeno z fondu rodičů
 • Celý měsíc proběhne adaptační projekt v jednotlivých třídách a napříč celou MŠ

 

Říjen

 • 3. 10. 2017 Zvídálek (jen pro předškoláky), Den s netopýrem v Moravském krasu výlet autobusem do Skalního mlýna, cena 80,-Kč +25,- Kč + doprava. Děti půjdou i do Kateřinské jeskyně. :-)

(není hrazeno z fondu rodičů a účast není povinná)

 • 15. 10. 2017 (neděle) ve 14,30 hod. Drakiáda na Šibeničním kopci
 • 18. 10. 2017 v 10,30 hod., Břetislav Vojkůvka (sólista ND Brno),  Dětským srdíčkům, cena  50,- Kč, hrazeno z fondu rodičů
 • 20. 10. 2017 od 9,00 hod., Den stromů, projektový den s polodenní vycházkou jednotlivých tříd. V letošním roce si děti zasadí i hrušeň na zahradě MŠ.

 

Listopad

 • 7. 11. 2017 v 16,15 hod., Zamykání  zahrady, dýňování a štrůdlování na zahradě MŠ.
 • 13. 11. 2017 v 8,45 hod. Divadlo Polárka, Pohádky 1000+1 noci, odjezd v 7,30 od MŠ, Žabky od obce, cena 60,-Kč + 40,- Kč (workshop v divadle) + doprava. Hrazeno z fondu rodičů.

Prosinec

 • 3. 12. 2017 (neděle) Rozsvícení vánočního stromu v parku
 • 12. 12. 2017 v 15,00 hod. Vánoční setkání a výtvarné dílny
 • 20. 12. 2017 v 10,30 hod. Slyšte, slyšte, aneb co se stalo v Betlémě, cena 45,- Kč, hrazeno z FR.


Kroužky ve školním roce 2017/2018 a placené nadstardantní aktivity pro děti

ÚTERÝ:         Angličtina 15.15 hod. - 16.00 hod.

STŘEDA:      Keramika 14.15 hod. - 15.15 hod.

15.30 hod. - 16.30 hod.

ČTVRTEK:     Keramika 14.15 hod. - 15.15 hod.

 


 • Předškolní děti budou jezdit se Zvídálkem na výukové programy.
 • Od ledna budou předškolní děti jezdit do Kohoutovic na plavání.
 • Od února začínají edukativně stimulační skupiny.

 

 

Co si přinést do mateřské školy

 • dětské povlečení  na polštář a peřinku (rozměr přikrývky 90x130, polštář min. 50x40)
 • pyžamo
 • přezůvky s pevnou patou
 • oblečení do třídy (tepláky či kalhoty na gumu, sukýnku či zástěrku na zapínání vpředu, tričko)
 • oblečení a obutí na pobyt venku ( které se může umazat), pláštěnka, holínky (když prší)
 • hrníček na celodenní pitný režim
 • náhradní věci na převlečení  budou v pytlíku (kalhotky či slipy, ponožky, tričko, tepláky)
 • dětské omyvatelné  prostírání

Ve třídě pracujeme s různými barvami, tušemi, modelovací hmotou, lepidlem …, proto dávejte dětem takové oblečení, aby se mohly umazat. Ven chodíme téměř za každého počasí, aby se děti mohly proběhnout a otužovaly se.

 

EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINY

Cílem těchto skupin je v průběhu 10 lekcí rozvíjet u dětí sociální zrání, rozvoj schopností potřebných k úspěšnému zvládnutí čtení, psaní a počítání a také rozvoj myšlení, řeči a soustředění.

Budeme hravou formou rozvíjet schopnosti a dovednosti důležité pro zvládnutí nároků 1. ročníku na základní škole. Do skupinky bude zařazeno 8 – 10 dětí. S dítětem je vždy přítomen jeden z rodičů, který je seznámen s cílem a významem prováděné činnosti.

Tím se můžete i Vy podílet na tom, že školní začátek Vašeho dítěte bude radostný a úspěšný. Program je vhodný především pro děti, u kterých lze předpokládat potíže již v první fázi školní výuky.

Skupinky budou probíhat i v letošním školním roce. Začínáme koncem ledna.

 

LOGOPEDIE

V měsíci září proběhne depistáž a následná logopedická diagnostika klinickou logopedkou Mgr. Dagmar Fialovou (se souhlasem rodičů) u všech předškolních dětí. Rodiče budou následně informováni o vyšetření a pokud bude potřeba, může dítě navštěvovat individuální logopedickou péči v mateřské škole, nebo bude rodičům navrženo v rámci poradenství jiné řešení.

 

 • Individuální logopedická péče.

 • Materiály pro práci doma.

 • Poradenství pro rodiče.