Říčanský potůček

Vážení rodiče,

 

26.6.2019 proběhla členská schůze spolku v náhradním termínu a zároveň i schůze Výkonného výboru spolku. Zápisy z těchto schůzi, jakož i Seznam proplacených akcí za školní rok 2018/2019, jsou k nahlednutí v sekci Dokumenty.

 

Informace o platbě členského příspěvku:

Částku 600,- Kč (na pololetí) na dítě uhraďte prosím nejlépe na běžný účet Spolku.

Číslo účtu je 2100446981/2010.

Variabilní symbol, který je nutný pro identifikaci platby, najdete v tabulce u jména svého

dítěte. Sourozenci mají pouze jeden variabilní symbol. Platbu proveďte prosím za obě

(všechny) děti dohromady. Tato tabulka je vyvěšena v šatnách jednotlivých tříd.

Platbu je možno provést i hotově u paní učitelky ve třídě. Doklad o zaplacení následně

vystavím. Individuální domluva je samozřejmě možná, stačí zavolat/napsat email a určitě

najdeme způsob platby, který bude vyhovovat všem.

 

Přeji Vám všem krásné a pohodové léto a těším se na spolupráci v novém školním roce!


Kristýna Novotná

 

Říčanský potůček, z.s.

Sídlo: Rosická 440, Říčany, 664 82

IČ: 016 500 68

DIČ: CZ01650068

ID datové schránky: tbtxtyv

Číslo účtu: 2100446981/2010

Email: sdruzeni.msricany@seznam.cz

předseda spolku Mgr. Kristýna Novotná