Aktuálně

Seznam přijatých dětí naleznete v záložce DOKUMENTY.

Zveřejněním seznamu přijatých dětí evidovaných pod registračními čísly se rozhodnutí o přijetí považují za doručená.

RODIČE SI NEMUSÍ CHODIT PRO ROZHODNUTÍ.

Více informací naleznete v záložce DOKUMENTY.

 


Nepřijaté děti v 1. kole přijímacího řízení s trvalým bydlištěm v obci Říčany, řádně očkované dle zákona č. 258/2000 Sb. §50 a dosahující věku tří let do prosince 2019, budou přijaty dodatečně v srpnu, ve 2. kole přijímacího řízení (reg. č. 4, 27, 35, 12, 7, 2), kdy bude navýšena kapacita MŠ a zapsána v rejstříku škol a školských zařízení.

Tyto děti se již mohou účastnit adaptačního dne a rodiče informativní schůzky v úterý 18. 6. 2019 v 15 hod.

RODIČE NEPŘIJATÝCH DĚTÍ V 1. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ SI VYZVEDNOU ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ V PONDĚLÍ 10. 6. 2019 V DOBĚ OD 8 DO 15 HOD.

 

ADAPTAČNÍ DEN

ÚTERÝ 18. 6. 2019 OD 10,30

Adaptační den je připraven pro děti, které byly přijaty do MŠ na šk. rok 2019/2020. Rodiče jsou přítomni a účastní se her ve třídě společně s dětmi. Paní učitelky si připravily program plný povídání, zpěvu, tance, malování a her. Děti se tak lépe adaptují na prostředí, které na ně čeká od září. Od 11,00 hod. si děti mohou prohlédnout zahradu MŠ.

 

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA

ÚTERÝ 18. 6. 2019 V 15 HOD.

Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí (i přijatých ve 2. kole). Na programu bude seznámení se školním řádem, desatero pro rodiče před nástupem dítěte do MŠ a informace o z. s. Říčanský potůček.

 

 

Přerušení provozu MŠ Říčany v době měsíců červenec a srpen 2019

Více informací naleznete v záložce DOKUMENTY.

 

Školní speciální pedagog - logoped

Od 1. 3. 2019 pracuje v naší mateřské škole logopedka, která se dětem individuálně věnuje vždy v pondělí od 7,30 - 11,30 hod. Náklady jsou hrazeny z projektu Šablony 2.

 

 

Školní řád 2018/2019

Více informací naleznete v záložce DOKUMENTY.


Školní vzdělávací program 2018/2019

Více informací naleznete v záložce DOKUMENTY.