Aktuálně

 

 

 

 

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTÍ

ŠK. ROK 2017/2018

I. POL.

Září

 • 4. 9. 2017 Zahájení školního roku v jednotlivých třídách
 • 12. 9. 2017 v 16,15 hod., Schůzka s rodiči v jednotlivých třídách
 • 27. 9. 2017 v 9,30 hod. Zpívání o podzimu, Tetiny, cena 2.900,-, hrazeno z fondu rodičů
 • Celý měsíc proběhne adaptační projekt v jednotlivých třídách a napříč celou MŠ

 

Říjen

 • 3. 10. 2017 Zvídálek (jen pro předškoláky), Den s netopýrem v Moravském krasu výlet autobusem do Skalního mlýna, cena 80,-Kč +25,- Kč + doprava. Děti půjdou i do Kateřinské jeskyně. :-)

(není hrazeno z fondu rodičů a účast není povinná)

 • 15. 10. 2017 (neděle) ve 14,30 hod. Drakiáda na Šibeničním kopci
 • 18. 10. 2017 v 10,30 hod., Břetislav Vojkůvka (sólista ND Brno),  Dětským srdíčkům, cena  50,- Kč, hrazeno z fondu rodičů
 • 20. 10. 2017 od 9,00 hod., Den stromů, projektový den s polodenní vycházkou jednotlivých tříd. V letošním roce si děti zasadí i hrušeň na zahradě MŠ.

 

Listopad

 • 13. 11. 2017 v 8,45 hod. Divadlo Polárka, Pohádky 1000+1 noci, odjezd v 7,30 od MŠ, Žabky od obce, cena 60,-Kč + 40,- Kč (workshop v divadle) + doprava. Hrazeno z fondu rodičů.
 • 7. 11. 2017 v 16,15 hod., Zamykání  zahrady, dýňování a štrůdlování na zahradě MŠ.

 

Prosinec

 • 3. 12. 2017 (neděle) Rozsvícení vánočního stromu v parku
 • 12. 12. 2017 v 15,00 hod. Vánoční setkání a výtvarné dílny

V prosinci ještě plánujeme vánoční pohádku. O termínu Vás budeme informovat.

 

 

ŠABLONY MŠ ŘÍČANY

Naše mateřská škola je zapojena do projektu pro Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP, které jsou spolufinancovány z EU.

Cílem projektu je rozvoj v těchto oblastech:

 • Školní asistent - personální podpora MŠ

 • Individualizace vzdělávání v MŠ

 • Vzdělávání pedag. pracovníků - matematická pregramotnost

 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči

Výše podpory je 373.742,- Kč.