Aktuálně

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ŘÍČANY

na školní rok 2017/2018

středa 3. 5. 2017  8,00 – 15,00

 

Den otevřených dveří proběhne v Mateřské škole Říčany

ve středu 19. 4. 2017 od 9, 30 do 11,30 hod.

V tento den si mohou rodiče společně s dětmi prohlédnout budovu školy, seznámit se s programem a získat informace, které je budou zajímat. Vyzvednou si zde i žádost o přijetí dítěte do MŠ a budou informováni o průběhu přijímacího řízení.

Podrobné informace, kritéria a žádost o přijetí naleznete  v DOKUMENTECH.

 

 

 

V naší mateřské škole děti používají při pokusech a objevech nový digitální mikroskop. Na fotografii pozorují různá semínka rostlin.

 

 

 

ŠABLONY MŠ ŘÍČANY

Naše mateřská škola je zapojena do projektu pro Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP, které jsou spolufinancovány z EU.

Cílem projektu je rozvoj v těchto oblastech:

  • Školní asistent - personální podpora MŠ

  • Individualizace vzdělávání v MŠ

  • Vzdělávání pedag. pracovníků - matematická pregramotnost

  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči

Výše podpory je 373.742,- Kč.