Aktuálně

Vážení rodiče,

v pondělí 26. 2. 2018 nepůjde celý den elektrická energie v části obce, kde máme třídu Žabky (obecní úřad). Tyto děti budou celý den v Mateřské škole na ulici Rosická 440.

Prosíme proto rodiče, kteří si mohou nechat děti doma, aby tak učinili. Třídy mají omezenou kapacitu. Nepřítomnost dítěte nahlaste prosím učitelkám v jednotlivých třídách.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

 

 

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTÍ

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

II. POLOLETÍ

Leden

 • 9. 1. 2018 v 16,00 hod., Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, přednáška s Mgr. Ivetou Kučerovou
 • Babička Chrotta vypráví, děti se seznámí s 50 současnými i historickými hudebními nástroji, cena    , hrazeno z FR.

Únor

 • 1. 2. 2018 I. lekce ESS
 • 15. 2. 2018 II. lekce ESS
 • 16. 2. 2018 I. lekce plavání
 • 19. 2. 2018, odjezd v 8,00 hod. od MŠ, Káťa a Škubánek, Divadlo Věž v Rosicích, cena 70,-Kč + doprava
 • 22. 2. 2018 v 9,00 hod., Večerníčky nedáme, rádi si je zpíváme, hudební program, cena 40,- Kč, hrazeno z FR.
 • 22. 2. 2018 III. lekce ESS

Březen

 • 1. 3. 2018 IV. Lekce ESS
 • 8. 3. 2018 V. lekce ESS
 • 14. 3. 2018 od 9,00 hod., Jarní pohádka, muzikoterapie pro děti (výukový program po jednotlivých třídách),

cena 3.900,- Kč, hrazeno z FR.

 • 15. 3. 2018 Vynášení Morany, projektový den, společná akce všech tříd
 • 15. 3. 2018 VI. lekce ESS
 • Předškolákem nanečisto
 • Divadlo ÚDIF (Úžasné divadlo fyziky)
 • 22. 3. 2018 VII. lekce ESS
 • 29.3.2018VIII. lekce ESS

Duben

 • 3. 4. 2018 Planetárium v Brně, Počasí pod psa, Zvídálek jen pro předškolní děti, cena 80,- Kč+doprava
 • 5. 4. 2018 IX. lekce ESS
 • 12. 4. 2018 X. lekce ESS
 • 19. 4. 2018 Den Země, projektový den, polodenní výlet jednotlivých tříd
 • 19. 4. 2018 9,30 – 11, 30 hod., Den otevřených dveří

Květen

 • 9. 5. 2018, 8,00 – 15,00 hod. Zápis do MŠ
 • 15. 5. 2018 od 10,00 hod, společné fotografování
 • 16. 5. 2018 v 16,15 hod., Rodinný den na zahradě MŠ, cenu zjistíme, hrazeno z FR.
 • 23. 5. 2018, výlet do ZOO Hodonín s výukovým programem, odjezd v 7,30 hod., návrat kolem 15 hod., cena  80,- Kč
 • + doprava, hrazeno z FR.
 • 30. 5. 2018 od 9,00 hod., návazný program Africké hudební nástroje, muzikoterapie pro děti, (výukový program po jednotlivých třídách), cena 3.900,- Kč, hrazeno z FR.

Červen

 • 1. 6. 2018, dopolední Námořnická párty na zahradě MŠ
 • 6. 6. 2018 Olympiáda v Zastávce (pro vybrané děti)
 • 8. 6. 2018 Vydávání rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí dětí do MŠ na šk. rok 2018/2019, 8,00 – 15,00 hod.
 • 12. 6. 2018 v 16,00 hod. Zahradní slavnost s Jarmarkem, pohádkou a pasováním předškoláků, cena 3.300,- Kč
 • + doprava herců, hrazeno z FR.
 • 13. 6. 2018 10,30 – 11,30 hod. Adaptační den v
 • 15. 6. 2018 od 18,00 hod. Indiánská noc pro předškolní děti s přespáním v MŠ